V Česku bylo v roce 2009 hlášeno 78.846 případů rakoviny

Rakovina tlustého střeva

Do Národního onkologického registru bylo v roce 2009 nahlášeno 78.846 případů rakoviny, z toho 40.903 u mužů a 37.943 u žen. Na zhoubné onemocnění zemřelo 27.680 lidí.

V celkovém počtu nových onemocnění bylo 181 u dětí do 15 let, zemřelo 39. U mužů rakoviny oproti roku 2008 přibylo o čtyři procenta, u žen o necelé procento ubylo. Celková úmrtnost mírně klesla, informují statistici na svém webu.

Celkem bylo v Česku za dobu existence registru, tedy mezi roky 1976 až 2009, evidováno 1,783.009 novotvarů u 1,549.560 pacientů. K 31. prosinci 2009 žilo 481.295 lidí s 578.261 novotvary.

Z dlouhodobého pohledu rakoviny přibývá, souvisí to se stárnutím populace. Naproti tomu úmrtnost na zhoubné nádory už řadu let u mužů i u žen zvolna klesá, i když absolutní počty zemřelých vzhledem k vyššímu věku pacientů mírně rostou. Rakovina tak stále zůstává druhou nejčastější příčinou úmrtí po nemocech srdce a cév.

Mezi pacienty převažují lidé vyššího věku, více než tři čtvrtiny případů je u mužů nad 60 let. Podíl žen nad 60 let je nižší, 68 procent, je to dáno tím, že rakovina prsu a některé gynekologické nádory jsou i v mladším věku.

Nejčastěji zjištěným zhoubným nádorem je rakovina kůže, v roce 2009 bylo 19.138 případů, častěji u mužů. Kožní nádory obvykle netvoří metastázy, nemoc bývá včas odhalena, takže úmrtnost je nízká.
Celkově největší počet pacientů, mimo rakovinu kůže, je u rakoviny tlustého střeva a konečníku. V roce 2009 bylo 8205 případů, Česko vede žebříčky výskytu. U mužů bylo 4839 případů (94 na 100.000 mužů), u žen 3366 (63 na 100.000 žen).

Hlášeno bylo 6435 případů rakoviny průdušnice, průdušek a plic, o procento méně než rok předtím. U mužů bylo 4518 případů (87,7 na 100.000 mužů), u žen 1917 (35,9 na 100.000 žen). Téměř polovina onemocnění byla zachycena v posledním stadiu. U mužů onemocnění ubývá, u žen roste.

Rakovina prsu byla u 5975 žen (111,9 na 100.000 žen). Výskyt i úmrtnost v posledních dvou letech klesá. V roce 2009 zemřelo na rakovinu prsu 1607 žen, o 53 méně než rok předtím.

Rakoviny prostaty bylo hlášeno 6154 případů (119,5 na 100.000 mužů), to je nárůst proti roku předchozímu o 13 procent. Rychlý nárůst začal v devadesátých letech. Vliv má stárnutí populace, více případů se odhalí díky preventivnímu vyšetření prostatického antigenu u starších mužů, což umožní odhalit nemoc v době, kdy by se jinými metodami ještě nezjistila. Úmrtnost na tuto rakovinu klesá, v roce 2009 bylo 22,8 zemřelých na 100.000 mužů.

Rakoviny čípku děložního bylo 3013 případů, oproti roku předchozímu klesl výskyt asi o pět procent. Proti této rakovině se dá očkovat. Od dubna začnou zdravotní pojišťovny platit třináctiletým dívkám vakcínu proti papilomaviru, který většinu případů této rakoviny způsobuje.

Ohodnoťte tento článek!