V Česku žije 7743 pacientů se selháním ledvin

V Česku žije 7743 pacientů se selháním ledvin, z toho 3239 je po transplantaci tohoto orgánu. Další jsou léčeni hlavně dialýzou. „Česká republika byla pátou zemí v Evropě a první v tehdejším socialistickém táboře, která v roce 1955 zavedla umělou ledvinu,“ říká Jana Lachmanová, primářka kliniky nefrologie I. lékařské fakulty UK…

a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Byla první ženou a je stále svěží

Paní Eva, dnes sedmdesátiletá, stále svěží a krásná žena, byla právě tou první pacientkou, která podstoupila dialýzu. „Vděčím této klinice za padesát let života. K tomu není třeba víc slov,“ řekla Právu.

V 50 letech, ale v podstatě až do 90 let, byla dialýza pouze pro některé pacienty. Většinou šlo o mladé lidi, kteří neměli žádná jiná onemocnění a byl u nich předpoklad transplantace ledviny. Mnoho lidí se selháním ledvin bylo tedy odsouzeno k smrti, a to proto, že nebyl dostatek dialyzačních přístrojů.

Jestliže v roce 1970 jich v ČR nebylo ještě ani deset, tak obrovský rozmach dialýzy nastal po sametové revoluci v roce 1989. V současné době je v Česku 85 dialyzačních center, která poskytují léčbu všem, kteří to potřebují, včetně starých lidí, kteří mají i různá jiná onemocnění.

Trvalý nárůst

„Nárůst počtu pacientů vyšších věkových kategorií i diabetiků je trvalý a zřejmě bude pokračovat. Jestliže v roce 1995 bylo 51 % starších 60 let a 20 % diabetiků, loni již to bylo 62 % starších 60 let a 36 % diabetiků,“ tvrdí profesor Vladimír Tesař, přednosta uvedené kliniky.

Dodal, že ve společnosti stoupá počet lidí se selháním ledvin, a proto by se dialýza měla dál rozvíjet a stejně tak i transplantační medicína.

Václav Pergl, Právo

Ohodnoťte tento článek!