V Chebu zítra začne seminář Podpůrná léčba v onkologii

Přibývá nemocných s pokročilým nádorovým oneomocněním, u kterých je potřebná kromě základní léčby medikamentozní (chemoterapie) či zářením (aktinoterapie) i další podpůrné léčby…

Zítra se v prostorách Okresní hygienické stanice v Chebu, opět od 18.30 hod., sejde odborná veřejnost na semináři Spolku Lékařů ČLS a Okresního sdružení farmaceutů, tentokrát věnováném podpůrné léčbě v onkologii. Ve spolupráci s oddělením klinické a radiační onkologie Okresní nemocnice v Chebu se podařilo na večer zajistit účast prof. MUDr. Pavla Klennera, DrSc, jednu z nejvýznamnějších osobností naší současné onkologie.

Podle hlášení do registru nádorů v ČR překračuje jejich prevelence v současnosti tři procenta obyvatel. V našem okrese to znamená, že se pro toto závažné onemocnění léčí kolem 2800 osob. Onkologie jako obor v posledních desetiletích značně pokročila a skutečnost, že dnes prakticky polovina pacientů s nádorovým onemocněním může být vyléčená, je realitou. Přibývá však nemocných s pokročilým nádorovým oneomocněním, u kterých je potřebná kromě základní léčby medikamentozní (chemoterapie) či zářením (aktinoterapie) i další podpůrné léčby. Obávaným rysem pokročilého nádorového onemocnění je většinou jeho dlouhé trvání, často provázené silnými bolestmi a dalšími projevy zažívacími, dechovými apod. Onemocnění má závažný psychický dopad na pacienta i jeho blízké a bývá často i sociální pohromou rodiny. Závěr života vyžaduje, podobně jako jeho zrod, zvýšenou pomoc společnosti, přitom mezi oběma obdobými je markantní rozdíl ve výši a úrovni poskytované pomoci, i když skupina onkologicky nemocných by za celoživotně vytvořené hodnoty měla dostávat od společnosti o něco víc.

Ve spojení s onkologickými chorobami je často – myslím si, že neprávem – spojován pojem eutanázie, který je veřejnosti dobře známý. Jejím filosofickým opakem je eubiosie právo každého člověka na důstojný život až do jeho posledního dne. Právě otázky, jaké jsou současné možnosti péče a pomoci nemocným s nádorovým onemocněním, budou obsahem odborného jednání.

(cab), Chebský deník, 24.4.2002

Ohodnoťte tento článek!