V ČR bylo do konce dubna transplantováno 226 orgánů od 79 dárců

Transplantace

V Česku bylo letos do konce dubna transplantováno 226 orgánů od 79 dárců. Tradičně nejvíc bylo ledvin, dostalo je 130 pacientů, a jater, jež dostalo 57 nemocných. Informace zazněly na Dni otevřených dveří v Koordinačním středisku transplantací (KST).

Středisko eviduje transplantace provedené v sedmi transplantačních centrech v ČR a vede listinu čekatelů na nový orgán.

Loni bylo provedeno 846 orgánových transplantací a poprvé v historii české transplantační medicíny byl počet orgánových transplantací vyšší než počet nově zařazených pacientů k transplantaci, těch bylo 808. Ředitel KST profesor Miloš Adamec proto označil loňský rok za dosud nejúspěšnější v historii české transplantologie. Klesl počet nemocných, kteří v době čekání na zákrok zemřeli. Čekací doby jsou kratší než ve většině evropských zemí, v průměru se tam pacient dočká nového orgánu za dva až tři roky, v ČR za rok.

Loni byly využity k transplantacím orgány od 327 dárců. Na jeden milion obyvatel připadá statisticky 26,3 zemřelého dárce, což podle Adamce řadí Česko z hlediska transplantací orgánů mezi pět nejaktivnějších zemí Evropy a mezi světovou top desítku. „Bohužel, ani takto dobré výsledky nezaručují, že se orgánů dočkají všichni čekatelé. Vloni zemřelo 75 čekajících pacientů,“ uvedl ředitel.

Cílem podle něj je snížit počet těch, kteří potřebný orgán nedostanou, na nulu. „Tomu, abychom se takovému stavu co nejvíce přiblížili, snad pomůže i osvěta a otevřený přístup k informacím,“ uvedl s tím, že všechny údaje o činnosti KST jsou na webu. Dnešní Den otevřených dveří je jednou z cest, jak chce středisko svoji činnost propagovat a informace o dárcovství orgánů dostat mezi nejširší veřejnost. Na první den otevřených dveří pozvali pracovníci KST studenty vyšších ročníků jednoho pražského gymnázia a jedné zdravotní školy.

V Česku se provádějí transplantace srdce, plic, jater, slinivky, ledvin, Langerhansových ostrůvků a od loňska také tenkého střeva. V Praze Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM) provádí celé spektrum orgánových transplantací, včetně tenkého střeva, Fakultní nemocnice Motol transplantuje plíce, pouze dětem srdce a ledviny. Brněnské Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie transplantuje srdce, játra a ledviny, pouze ledviny transplantují centra v Hradci Králové, Plzni, Olomouci a Ostravě.

Ohodnoťte tento článek!