V ČR ubývá zubních specialistů

Nedostatek mladých odborníků, kteří by se věnovali obličejové a čelistní (maxilofaciální) chirurgii, hrozí Česku v nejbližších letech. V zemi se tomuto úzce specializovanému oboru věnuje nyní jen kolem padesáti lékařských špiček. „Výchova a vzdělávání mladých odborníků, kterých je již dnes nedostatek, trvá nejméně 10 let…

Ústí nad Labem – Musejí totiž ovládat obecnou chirurgii a zároveň stomatologii,“

vysvětlil MUDr. Karban. Lékařů, kteří by se proto rozhodovali pro tento náročný obor, není podle něj v republice mnoho.

Sympozium je zaměřeno kromě odborných problémů i na další existenci a perspektivy tohoto oboru. Cílem dvoudenní akce, která pokračovala včera večer neformálním setkáním lékařů ve Vladimiru, je kromě jiného iprojednání aktuálních problémů souvisejících s krajským uspořádáním či vstupem do EU, řízením českého zdravotnictví i ekonomickými problémy.

„Nejsou také dořešeny otázky, jak vzdělávat zájemce, kteří by se tomuto oboru chtěli věnovat, stejně jako vybavení jejich pracovišť,“ doplnil spoluorganizátor MUDr. Karel Veverka. Oddělení čelistní a obličejové chirurgie slaví letos v MN 45 let od svého založení.

TOMÁŠ PRCHAL, Ústecký deník, 5.10.2001

Ohodnoťte tento článek!