V lázních budou jednat odborníci na poruchy chování ve stáří

O diagnóze a léčebě poruch chování způsobených stárnutím organismu a zejména Alzheimerovou chorobou budou jednat účastníci odborné konference, kterou ve středu pořádá v Karlových Varech farní charita…

KARLOVY VARY –

Konference se zúčastní přibližně stovka lékařů, sester, pracovnic agentur domácí péče, zaměstnanců ústavů sociální péče i úředníků ze zdravotních a sociálních odborů radnic i krajského úřadu v Karlových Varech.

Podle ředitelky karlovarské farní charity Pavly Andrejkivové se účastníci konference budou zabývat i otázkami péče o takto postižené lidi. S nejnovějšími poznatky z vystoupí například jedna z neuznávanějších tuzemských odbornic, lékařka Iva Holmerová z pražského Gerontocentra.

Primář psychiatrického oddělení nemocnice v Ostrově na Karlovarsku Jiří Bartoš se ve své přednášce zaměří na možnosti spolupráce s rodinou nemocného člověka.

Účastníci se dozvědí i o možnostech pomoci, které pečovatelům mohou nabídnout pobočky České alzheimerovské společnosti.

Součástí konference bude také výstava zdravotnické techniky a pomůcek, které mohou péči o pacienty usnadnit.

Karlovarská farní charita pečuje o lidi postižené Alzheimerovou chorobou, způsobující postupnou degeneraci mozkové kůry a těžké duševní poruchy, již řadu let.

Ve svém charitním domě svaté Anežky ve Staré Roli zřídila denní stacionář a několik let se podílí na práci České alzheimerovské společnosti. Od loňska rozšířila své služby i o respitní péči, která ulehčuje péči o nemocné jejich rodinám.

Nemohoucího pacienta mohou svěřit až na dva týdny do péče charitního domu a odpočinout si.

ČTK

Ohodnoťte tento článek!