V Nemocnici Na Homolce provedli unikátní robotickou operaci výdutě nitrohrudní tepny

Cévní chirurgové Nemocnice Na Homolce provedli minulý týden unikátní robotickou operaci třiačtyřicetileté pacientce s Marfanovým syndromem, jíž hrozilo protržení nitrohrudní tepny v místě její výdutě. Těžko přístupnou poškozenou část tepny v levé části hrudníku vyřadili operací z krevního oběhu. Zabránili tak protržení tepny a následnému krvácení do hrudní dutiny. Pacientce se po operaci daří dobře, informoval primář Oddělení cévní chirurgie Nemocnice Na Homolce doc. MUDr. Petr Štádler, Ph.D.

„Šlo o robotický výkon, který nikdo dosud ještě nedělal. Hlavní výhodou bylo využití vynikající pohyblivosti robotických nástrojů, které umožnily jak potřebný přístup, tak i vlastní zákrok, který by byl i při otevřené operaci těžko proveditelný,“ uvedl primář Štádler.

Doplnil, že aneurysma mammární tepny je vzácné onemocnění. Může se vyskytnout zejména u lidí s určitou vrozenou vývojovou vadou cévní stěny v důsledku genetické poruchy pojivové tkáně (například u nemocných trpících Marfanovým či Ehler Danlosovým syndromem, apod.).

Operace, kterou pomocí robota provedl doc. Štádler s asistentem MUDr. Liborem Dvořáčkem, trvala tři hodiny. K poškozené tepně, na níž se vytvořila výduť o průměru pět centimetrů, se dostali chirurgové prostřednictvím pouze čtyř malých vpichů. Tepnu před výdutí a za výdutí uzavřeli takzvanými klipy. Tato část tepny se tak již nemůže naplnit krví, a tedy ani tlakem krve protrhnout. Její zaslepení celkovému krevnímu oběhu nevadí, příslušná část hrudní stěny je zásobována z jiných tepen.

Pokud by pacientku chirurgové operovali klasickým způsobem, museli by jí otevřít celou levou polovinu hrudníku z klasické torakotomie. U velkých operačních ran však může docházet k poruchám hojení, doba léčení je obecně delší a nemocný bývá v delší pracovní neschopnosti. „Malé vpichy jsou jednou z výhod robotické chirurgie, protože se mnohem lépe hojí. Pacient se po takové operaci dříve zotavuje a doba léčení se výrazně zkracuje. Navíc zvlášť pro mladší ženu je nezanedbatelný i dobrý kosmetický efekt,“ říká primář Štádler.

Marfanův syndrom zahrnuje širokou skupinu příznaků (vysoká postava, dlouhé tenké končetiny, dlouhé tenké prsty, poruchy oční čočky) a také anomálie srdce a cév. Obecně bývá stěna tepny u výdutě oslabená, a pokud výduť dosáhne určité velikosti, zvyšuje se riziko jejího protržení. Další typickou poruchou bývá disekce některé vrstvy stěny tepny a v důsledku tohoto oslabení stěny se tepna postupně dilatuje. Nejčastěji bývá postižena aorta.

Petr Štádler je průkopníkem v roboticky asistovaných cévních operacích v Evropě i v zámoří, školí lékaře po celém světě včetně USA. Na sklonku loňského roku se nově stal předsedou podvýboru pro robotickou cévní chirurgii americké společnosti pro miniinvazivní robotiku (Minimally Invasive Robotic Association) se sídlem v Los Angeles. Je také čestným členem Polské chirurgické společnosti.

Robotickou cévní operativou se Nemocnice Na Homolce nejen zařadila mezi přední světová pracoviště tohoto typu, ale působí v tomto oboru i jako mezinárodní školicí centrum. Cévní chirurgové zde provedli již 236 roboticky asistovaných výkonů, řadu z nich ve světové premiéře. Roboticky zde operují zejména pánevní tepny a břišní aorty, ale provádějí i jiné typy operací.

Ohodnoťte tento článek!