V Plzni otevřeli Centrum molekulárního zobrazování

PET/CT

Klinika zobrazovacích metod FN Plzeň uvedla do provozu Centrum molekulárního zobrazování, jehož součástí je pracoviště PET/CT, vybavené přístrojem Biograph mCT 128 UltraHD a zejména první pracoviště PET/MRI v ČR, vybavené přístrojem Biograph mMRI.

Ojedinělé hybridní zobrazení PET/MRI kombinuje zobrazení tkání lidského těla magnetickou rezonancí (MRI) v kombinaci se zobrazením látkové výměny pozitronovou emisní tomografií (PET).

Primář Kliniky zobrazovacích metod prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D. popsal tuto technologii: „Samotná konstrukce přístroje je velice originální technické řešení. Uvnitř tunelu magnetické rezonance je uložen ještě detektorový prstenec pro pozitronovou emisní tomografii. Tato nová technika v sobě skrývá velice složité vyřešení problémů nového způsobu zpracování obrazu, protože v extrémně silném magnetickém poli již neplatí běžné principy částicové fyziky ani elektrotechniky.“

Podstatné snížení radiační zátěže

Pomocí PET/MRI získávají odborníci velice přesné strukturální i funkční zobrazení lidského těla. Pro zobrazení látkové přeměny se používají radionuklidem označené látky, obvykle velice podobné látkám vlastním lidskému tělu, nejčastěji palivu energetického systému tkání, tedy glukóze. PET/MRI pomáhá odlišit strukturální změny lidských orgánů a přesně posoudit změny jejich životních projevů. Obě metody zobrazení MRI a PET je tak možné nyní používat současně a zobrazení získávat najednou.

„Nejvýznamnější výhodou je podstatné snížení radiační zátěže u některých skupin onkologicky nemocných, u nichž jsou prováděna opakovaná vyšetření při stanovení diagnózy, rozsahu onemocnění a pak při kontrole účinku léčby či sledování po jejím ukončení. Jsou to především nemocní s lymfomy nebo s nádory varlete. Významné je ovlivnění nastřádané dávky také u dětských nemocných,“ vysvětlil profesor Ferda.

Ohodnoťte tento článek!