V Praze se koná odborná konference na kontroverzní téma disociativních poruch, neboli „hysterie“

Ilustrační foto; konference

Třes rukou, náhlá slepota, bolesti, křeče, které připomínají epileptický záchvat, to vše bez zjevných příčin, které neodhalí žádné neurologické vyšetření. Na vině může být disociace, v minulosti známá pod pojmem hysterie.

Právě sympoziem na toto, v psychiatrii dodnes kontroverzní téma, bude 18. dubna 2013 v prostorách Městské knihovny v Praze zahájen III. ročník mezinárodní konference Neuropsychiatrického fóra, kde budou přednášet přední odborníci z České republiky i zahraničí.

Po přesných příčinách se pátrá staletí

„Projevy disociace jsou různé a často velice dramatické. Lékaři se jim snaží na kloub přijít již staletí a stále, jako by ze své povahy, unikají celkovému pochopení. Disociace se může projevovat fyzicky jako křeče, pocity slabosti, nepřirozené pohyby, náhlá slepota či dokonce může imitovat těhotenství. Psychicky se může projevit výpadky paměti, zvláštními pocity odcizení, nebo halucinacemi. Povědomí o hysterii, resp. disociaci, rozšířil Sigmund Freud, který se pacientkám trpícím touto poruchou věnoval s pomocí psychoanalýzy. Spolu s kolegou Josefem Breurem sepsali knihu „Studie o hysterii“, kde podrobně popsali průběh terapií a jejich efekt,“ vysvětluje MUDr. Michal Raszka, Ph. D., z Psychiatrického centra Praha, spoluzakladatel a místopředseda Neuropsychiatrického fóra.

Neuropsychiatrické fórum (NPF) je odbornou společností, jejímž hlavním posláním je rozvoj neuropsychiatrie, oboru, který se snaží nahlížet výzkum mozku a jeho nemocí komplexním pohledem. Společnost je určena specialistům různých neurovědních disciplín, jako jsou neurologové, psychiatři, psychologové či vědci v základním výzkumu.

Cílem NPF je podpora efektivní komunikace a mezioborové spolupráce, rozvoj vzdělávání a výzkumu, organizace odborných konferencí a seminářů či správa neurovědního serveru www.npforum.cz. „Kromě těchto aktivit se chce NPF zasadit o zlepšení odborné péče o pacienty, medializaci problematiky neuropsychiatrie a komunikaci odborníků s veřejností. Fórum je unikátní právě spojením předních odborníků z oblasti neurologie, psychiatrie, psychologie a dokonce neurochirurgie,“ doplňuje MUDr. Alexander Nawka z Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN, další člen vedení NPF.

Užší mezioborová spolupráce

První den se konference bude věnovat současným poznatkům na téma projevů a terapie disociace jak z pohledu psychoterapeutů, tak z pohledu neurologů. „Pacienti s disociativními příznaky, jejichž podskupinou jsou tzv. konverzní příznaky (např. neovladatelný třes rukou, různé bolesti, brnění částí těla, záchvaty, které připomínají epileptický záchvat) se často objeví v neurologické ambulanci po dlouhém hledání somatických příčin, které však nejsou žádným lékařem potvrzeny. A ani neurologové nenajdou žádné známky postižení nervové soustavy, které by mohly vysvětlit někdy velmi dramatické projevy onemocnění,“ popisuje doktor Raszka.

Dodnes je přitom velmi obtížné takovým jedincům pomoci a různé přístupy často selhávají, proto je nutná spolupráce mezi neurology, psychiatry a psychology. To ostatně platí i pro témata, která budou diskutována v dalších dnech, například kognitivní poruchy, epilepsie, cévní mozkové příhody, delirium nebo roztroušená skleróza. Zajímavostí bude plenární přednáška předního českého religionisty Doc. PhDr. Zdeňka Vojtíška, Th.D. na téma „Profil vůdce a vznik sekty“.

„Užší spolupráce neurologů, psychiatrů, psychologů a neurochirurgů, kterou si NPF klade za cíl, je důležitá právě kvůli zlepšení péče o pacienty. Problematiku onemocnění mozku nazírají jednotlivé obory z různých pohledů, jejichž propojení je velice žádoucí pro hlubší porozumění příčinám i léčbě nemocí. V neposlední řadě jde také o mezilidské vztahy. Pacienti často kolují mezi jednotlivými doktory, a pokud se ošetřující lékaři osobně znají, kontinuum péče a její úroveň je mnohem vyšší,“ uzavírá MUDr. Ondřej Fiala z Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN, předseda NPF.

Web: www.npforum.cz
FB: http://www.facebook.com/npforum//

Ohodnoťte tento článek!