V případě nádorového onemocnění prsu je třeba zvýšit informovanost a dbát na prevenci

rakovina prsu

Každá osmá Češka bojuje s karcinomem prsu. Ročně je u nás diagnostikováno na 7 000 nových případů. Zákeřná nemoc se vrátí až 30 % bývalých pacientek. Tak zní současné statistiky ohledně výskytu a úspěšnosti léčby rakoviny prsu v České republice. Avšak každá pacientka, ať už se nachází v raném či pokročilém stádiu, může prožít kvalitní život. Podmínkou je mít povědomí o nemoci, tedy ucelené, přehledné, srozumitelné a snadno dostupné informace po celou dobu léčby.

Rakovina prsu je v České republice u žen nejčastějším zhoubným onemocněním, v průběhu života je zjištěna u jedné z osmi žen. Většina z nich však nemá dostatečné informace o jejím výskytu, průběhu a možnostech léčby, přitom právě edukace a prevence a sehrávají významnou roli.

„Pokud se rakovina prsu odhalí včas, je velmi dobře, téměř stoprocentně, léčitelná. Je proto potřeba neustále zvyšovat povědomí o tomto tématu, ukazovat ženám, co s sebou onemocnění přináší, jaké jsou léčebné postupy, jejich konkrétní průběh a možná rizika. Nové možnosti léčby mají pro úspěšné uzdravení samozřejmě obrovský vliv, ale bez prevence a zodpovědného přístupu pacientek to prostě nepůjde,“ říká plastický chirurg MUDr. Ondřej Měšťák, Ph.D., z pražské Kliniky plastické chirurgie Nemocnice Na Bulovce.

Komplexní informační podporu a odbornou pomoc v těžkém boji s rakovinou prsu nabízí například projekt NewMamma.eu, za nímž stojí kolektiv specialistů ze Slovenska, Maďarska, Polska a České republiku. Nás reprezentuje právě MUDr. Ondřej Měšťák.

NewMamma.eu je webová platforma, která neinformuje jen pacientky, které podstupují nebo plánují rekonstrukci prsu po mastektomii, ale všem ženám, které se potýkají s tímto závažným onemocněním.

„Zhruba 54 % pacientek musí následkem rakoviny podstoupit mastektomii, tedy amputaci prsu, jež pro většinu žen znamená velkou psychickou a fyzickou zátěž. Pětina z nich posléze překoná strach, finanční a jiné obavy a rozhodne se pro rekonstrukci prsu. Cílem NewMamma.eu je pravdivě informovat, srozumitelně vysvětlit celou proceduru a stát se podrobným průvodcem od první vstupní konzultace až po rekonvalescenci a budoucí pooperační kontroly. A v neposlední řadě tu jde o to dát ženám naději a schopnost vidět pomyslné světlo na konci tunelu,“ vysvětluje MUDr. Měšťák.

Pravdou je, že pokud se ve společnosti zmiňuje rakovina prsu, prevence a možnosti léčby, jedná se většinou o její časnou fázi bez metastáz. Bohužel o pokročilejších metastatických formách se již tolik nehovoří. Přitom i zde jsou poskytované informace zcela zásadní, které mohou zkvalitnit a prodloužit život pacientky.

„Mluvíme-li o prevenci a úspěšnosti léčby, musíme zmínit i tu skutečnost, že rakovina prsu je opravdu závažné onemocnění a pacientkám nemůžeme nikdy dát stoprocentní jistotu, že se jim již znovu nevrátí. To riziko tu prostě je, týká se to dokonce až třetiny vyléčených žen. Ale z toho důvodu je nutné informovat i o pokročilejších stádiích choroby, signálech návratu nemoci a případných možnostech léčby a dalších aktivitách prodlužujících život,“ dodává Ondřej Měšťák.

Ohodnoťte tento článek!