V Ústí nad Labem vznikla nová fakulta zdravotnických studií

UJEP

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně (UJEP) v Ústí nad Labem se od 1. března rozrostla o novou fakultu zdravotnických studií, která vznikla na základech někdejšího ústavu zdravotnických studií.

Akreditační komise vyslovila koncem ledna souhlas s převodem ústavu na Fakultu zdravotnických studií (FZS) Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Byly na ni převedeny stávající studijní programy a jejich obory, které se dosud vyučovaly v ústavu zdravotnických studií. Rektor UJEP prof. René Wokoun pověřil řízením fakulty doc. MUDr. Miroslava Tichého, CSc., který povede FZS do doby, než bude jmenován nový děkan.

„Nová fakulta se zaměří na poskytování vysokoškolského vzdělání v oborech, které umožňují získat způsobilost k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče. Jedná se o tříletý bakalářský studijní program Ošetřovatelství v oborech porodní asistentka a všeobecná sestra a tříletý bakalářský studijní program Specializace ve zdravotnictví v oboru ergoterapie a fyzioterapie,“ uvedl doc. Tichý. Vyučování bude probíhat formou prezenčního studia. První studenty přijme fakulta od začátku akademického roku 2012/2013.

Nové laboratoře i kliniky

Ústav zdravotnických studií vznikl v roce 2004 spojením regionálních vyšších odborných škol zdravotnického zaměření. V roce 2010 zde byla otevřena laboratoř pro studium pohybu vybavená kamerovým systémem pro 3D analýzu pohybu, tlakovou deskou pro sledování rozložení tlaku na ploskách nohou, silovými deskami pro sledování stability těla a 16 kanálovým elektromyografickým přístrojem pro sledování aktivity kosterních svalů. V roce 2011 došlo k přístrojovému vybavení laboratoře pro civilizační choroby, která disponuje přístroji ke sledování funkcí dýchacího a oběhového aparátu.

Klinické zázemí pro výuku poskytuje fakultě Krajská zdravotní, a.s.. Především Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem. Zde byly zřízeny kliniky neurochirurgie a kardiologie, které jsou po výukové stránce součástí fakulty. „V současné době probíhají intenzivní přípravné práce na vytvoření Biomedicínského centra, které má ambice sdružit medicínský výzkum celého regionu,“ dodala mluvčí FZS Mgr. Jana Šiková.

Ohodnoťte tento článek!