Varování SÚKL před neověřenou léčbou

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) varuje pacienty a odbornou lékařskou veřejnost před léčbou tzv. metodou imunoterapeutických peptidů či „léčbou imunopeptidy, neuropeptidy nebo roztokem peptidů“, o kterých je udáváno, že jsou vyvíjeny v Oxford Institute of Immunology, UK…

Tento způsob léčby, včetně dodávek přípravků pro tuto léčbu a zajišťování diagnostických testů je nabízen i v České republice a to i prostřednictvím internetu.

Léčba již také byla v několika případech u pacientů v České republice uplatněna. Za zajištění této léčby jsou podle dostupných informací obvykle vyžadovány nemalé finanční částky. SÚKL tyto informace v součinnosti s dalšími orgány šetří a po skončení šetření bude o jeho výsledku informovat.

Ve všech případech jde o název „léčebného postupu“, při kterém je pacientovi aplikován do svalu blíže nespecifikovaný roztok za účelem léčby široké škály onemocnění, zejména chronických a postihujících imunitní systém (například alergie, revmatoidní artritida, systémový lupus erytematodes atd.).

Roztoky „imunoterapeutických peptidů“ nemají jednoznačně definované složení a nejsou v ČR registrovány. Podle dostupných informací nejsou tyto roztoky schváleny ani jinde v zahraničí. Účinnost, jakost ani bezpečnost těchto přípravků není doložena a ani nikým zaručena!

Používání těchto neregistrovaných přípravků může sebou nést významná zdravotní rizika. Uvedenou léčebnou metodu lze v současné době považovat nejvýše za metodu experimentální, která v žádném případě nenahrazuje standardní léčbu. V ČR žádná řádná studie s těmito přípravky neprobíhá.

SÚKL uvítá informace od pacientů či lékařů, kterým tato léčba a přípravky pro její zajištění byly nabízeny – pište prosím na adresu: infs@sukl.cz.

(red), www.Zdravi.Euro.cz

Ohodnoťte tento článek!