Ve FN Brno už transplantují buňky i dětem

Ve Fakultní nemocnici Brno (FNB) vytvořili Centrum pro transplantace krvetvorných buněk. Vzniklo tak druhé takové pracoviště v republice, ovšem v Brně mají primát – mohou transplantovat uvedené buňky také dětem. Dosud se tyto transplantace prováděly jen v nemocnici Praha-Motol. Jak informoval ve středu ředitel FNB Jan Burian, v Brně se šestým rokem provádějí všechny druhy transplantací…

u dospělých pacientů (autologní, alogenní – od příbuzných i nepříbuzných dárců) na Interní hematoonkologické klinice FNB v BrněBohunicích. Toto pracoviště má akreditaci Evropské společnosti pro transplantace krvetvorných buněk. A nyní je rozšířeno, přibylo Oddělení dětské onkologie Dětské nemocnice na Černopolní ulici. Připomeňme, že Dětská nemocnice je součástí FNB. „Ještě před několika lety musely děti s nádorovým onemocněním jezdit do Motola, protože veškerá péče v této medicínské oblasti musí být koncentrována. Bylo to však pro vzdálenější děti a rodiče nesmírně náročné,“ řekl prof. Jiří Vorlíček, přednosta uvedené bohunické kliniky a děkan Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Je uznávaným odborníkem právě v onkologii. Připomněl, že za rok lékaři ve FNB transplantují potřebnou kostní dřeň zhruba pěti stům pacientů. „Onkologických onemocnění u dětí v České republice v absolutních číslech nepřibývá. Pyšní můžeme být na úspěšnost léčby. Před dvaceti lety jsme dokázali uzdravit jen 20 procent pacientů, dnes vyléčíme 75 i více procent. Zbylou přibližně čtvrtinu nemocných dětí nejsme zatím schopni vyléčit,“ sdělil primář dětské onkologie v Dětské nemocnici Jaroslav Štěrba. Podle ředitele Buriana bylo vytvoření nového centra nesmírně finančně náročné, ovšem spojení mozkových potenciálů i účelnější využití techniky bude sloužit pacientům.

Jan Trojan, Právo, 6.9.2001

Ohodnoťte tento článek!