Vědce nyní zajímá, jak oddělit genetické a získané riziko vzniku rakoviny

Pro některé druhy rakoviny je typické, že mají nejméně o 50% vyšší genetické příčiny než druhy jiné. Vyplývá to z dosud nejrozsáhlejšího výzkumu uskutečněného Královským institutem ve Stockholmu, jehož výsledky…

byly otištěny v odborném časopise International Journal of Cancer. Institut hledal souvislosti mezi onemocněním touto zhoubnou chorobou, dědičností a vlivy životního stylu.Výzkumníci sice již řadu let věděli, že hlavní příčinou nemoci je dědičnost a životní prostředí, dosud ale bylo obtížné obě příčiny od sebe oddělit. Zmíněná zpráva ukazuje cestu. Zatímco více než 50 procent nemocných rakovinou štítné žlázy mělo genetickou náchylnost, bylo pouze u jednoho procenta rakoviny žaludku a leukémie zjištěno, že nemoc byla v rodině. Většina případů tohoto onemocnění, jak ukázal výzkum, souvisí s vlivy životního prostředí, stylem stravování, kouřením a infekcemi. „Poprvé se nám podařilo oddělit zděděná rizika od těch, jež vyplývají z životního stylu rodin,“ říká vedoucí výzkumu Kamila Czeneová. „Členové rodiny totiž mají některé předpoklady onemocnět, vyplývající ze společného života. Jsou to především shodné stravovací návyky. Jestliže jsou však vystaveni také například stejným infekcím, může se u nich vyvinout stejná rakovina, ale nebude to důsledkem genetiky.“ Czeneová, která je epidemioložkou na stockholmském institutu, použila databázi asi 10 miliónů lidí včetně 700 tisíc pacientů s rakovinou. Její vědecký tým zkoumal jak spojení mezi rodiči a dětmi, tak i mezi sourozenci a byl tak s to odlišit, zda nemoc způsobily geny, nebo prostředí rodiny. Vědci zkoumali faktory související s patnácti druhy rakoviny. Rozdělili pak příčiny do několika skupin: genetických, rodinného prostředí v době dětství, rodinného prostředí v dospělosti a další. Pro většinu druhů rakoviny byl typický vliv prostředí. Vysoké procento manželských párů například společně onemocnělo rakovinou plic, pravděpodobně proto, že jeden z partnerů byl kuřák. V 53 procentech případů rakoviny štítné žlázy zjistili vědci genetické příčiny. Další druhy, v nichž hrály roli genetické vlivy, byla rakovina prsu a rakovina děložního čípku (22 procent). Nejméně genetických vlivů bylo zjištěno u leukémie a rakoviny žaludku, kde až 99 procent mělo souvislost s životním stylem. Také v osmi procentech případů rakoviny kůže bylo příčinou opalování na slunci většinou v dětském věku nebo v dospívání.

(dr), Právo, 2.8.2002

Ohodnoťte tento článek!