Vědci: Arytmie škodí poznávacím funkcím

Titulní obrázek

Muži se síňovou fibrilací mají výrazně horší výsledky v kognitivních testech než jejich vrstevníci, kteří nebezpečnou srdeční arytmií netrpí. Vyplývá to z průzkumu Framingham Offspring Study…

Při síňové fibrilaci se malé srdeční komory chvějí, místo aby se účinně stahovaly.

Zvyšuje se tak riziko infarktu, selhání srdce, kognitivních poruch a úmrtí.

„Mezi faktory, které souvisí se síňovou fibrilací a sníženým kognitivním výkonem, patří nediagnostikovaný infarkt, mozková léze a snížený srdeční výdej,“ uvedl ve zprávě vedoucí průzkumu doktor Merrill F. Elias z Boston University.

„Abychom lépe pochopili příčiny zhoršených kognitivních schopností u mužů se síňovou fibrilací, potřebujeme provést další průzkumy,“ dodává.

Riziko je čtyřikrát vyšší

Elias spolu se svými kolegy porovnal kognitivní funkce u 59 mužů se síňovou fibrilací a u kontrolní skupiny 952 mužů s normálním srdečním rytmem pomocí standardních testů.

Po zohlednění faktorů, jako je věk, vzdělání, rizikové faktory vzniku infarktu a kardiovaskulární choroby, se ukázalo, že muži se síňovou fibrilací podávali výrazně horší kognitivní výkony než muži v kontrolní skupině.

Autoři průzkumu dále zjistili, že pacienti se síňovou fibrilací měli horší schopnost abstraktního uvažování, vizuální paměti nebo verbální paměti.

„Náš průzkum prokazuje souvislost mezi síňovou fibrilací a četnými kognitivními schopnostmi při absenci infarktu a demence,“ tvrdí autoři.

„Riziko příhody v dolním kvartilu celkových schopností je čtyřikrát vyšší při síňové fibrilaci.“

Aktuálně.cz

Ohodnoťte tento článek!