Vědci identifikovali geny infarktu

Studie provedená na vzorku více než dvou tisíc pacientů identifikovala dva geny, které jsou spojené se zvýšeným rizikem infarktu v ranném věku. Lidé s těmito geny jsou vystaveni dvakrát vyššímu riziku předčasného infarktu než ti, kteří geny nemají, tvrdí američtí vědci…

Boston –

Průzkum dal do souvislosti jednu formu genu, známého jako VAMP8, s tvořením krevních sraženin.

Pokud se tyto sraženiny usadí v srdci, mohou zablokovat přístup kyslíku a následně způsobit infarkt.

U dalšího genu, HNRPUL1 byla také prokázána silná souvislost s rizikem srdečního infarktu, i když její podstata zatím není tak jasná.

Prostor pro nové léky

Doktor John Kane, profesor medicíny na University of California a spoluautor studie prohlásil, že relativně široký záběr testů snižuje riziko, že by zjištění mohla být výsledkem náhody.

Studie by podle něj mohla připravit půdu pro vytvoření diagnostických testů, které by odhalily, kterým lidem hrozí vyšší riziko srdečního infarktu.

„Geny související se zvýšeným rizikem infarktu už identifikovala celá řada studií. Často se však prováděly na příliš malém vzorku pacientů, a proto byly jejich závěry nespolehlivé,“ říká John Kane.

„Cílem našeho průzkumu bylo identifikovat genetické odchylky, které by mohly předpovídat srdeční chorobu, vytvořit diagnostické testy a začít pracovat na vytváření nových léků,“ dodává John Kane.

Aktuálně.cz

Zdroj: Reuters, Raf

Ohodnoťte tento článek!