Vědci vyvíjejí nový přístroj pro detekci rakoviny plic

Biosenzor zvaný Cyranose pracuje jako určitý „elektronický nos“ – monitoruje složení sloučenin vydechovaných pacientem. Výzkumníci provedli studii na 59 osobách, u kterých přístroj dokázal odlišit pacienty s karcinomem plic…

Američtí vědci zkoušejí nový elektronický přístroj, který by měl rychle a neinvazivní metodou určit karcinom plic.

od zdravých lidí či pacientů s jiným onemocněním plic.

Jak „elektronický nos“ funguje?

Lidský dech obsahuje směs látek. U osob s karcinomem plic se ve vydechovaném vzduchu vyskytuje trochu odlišné spektrum látek, které obsahují větší množství alkanů a derivátů benzenu.

Poté, co osoba dýchne do přístroje, aktivuje se několik desítek senzorů. Ty pak zaznamenají všechny přítomné látky a generují určitý „otisk“ dechu, který pak mohou lékaři promítnout na obrazovku.

Výzkumníci vyšetřili pomocí přístroje 14 lidí s rakovinou plic, 25 pacientů s jiným plicním onemocněním a 20 zdravých osob.

„K tomu, aby byl Cyranose opravdu spolehlivou metodou identifikace, je zapotřebí dalšího vývoje,“ řekl řekl šéf výzkumného týmu Roberto F. Machado. „V současnosti jsou totiž rozdíly mezi jednotlivými výsledky poměrně malé. Bude třeba zlepšit citlivost senzorů,“ dodal Machado.

ZDROJ

'Electronic Nose' Sniffs Out Lung Cancer: Study

(ivb), www.Zdravi.Euro.cz, 20.5. 2003

Ohodnoťte tento článek!