Vědci zjistili, jak bakterie antraxu vyřazuje z boje makrofágy

Američtí vědci objevili příčinu vysoké letality sněti slezinné. V časopisu Science uveřejnili zprávu, podle které toxin bakterie Bacillus anthracis indukuje apoptózu aktivovaných makrofágů…

Po inhalaci jsou bakterie sněti slezinné rychle rozpoznány lidským imunitním systémem.

Již v dýchacích cestách jsou obklopeny makrofágy, první obrannou linií imunitního systému. Bakteriím antraxu to však neublíží. Naopak, pronikají do obranných buněk a rozmnožují se v nich. Společně s makrofágy se dostávají nejdříve do lymfatických cest a poté do krevního oběhu. Po odumření makrofágů se uvolní a vyvolají smrtelnou sepsi.

Michael Karin z kalifornské university v San Diegu odhalil zbraň, kterou při tom bakterie antraxu využívají. Průnik do makrofágů si původce vytváří pomocí bílkoviny „Protective antigen“ (PA). Zároveň uvolňuje lethal factor (LF), který inaktivuje proteinkinázu p38, bílkovinu, jejíž působení je klíčové pro přežití makrofágů. PA a LF tak společně vytváří „lethal toxin“, který usmrcuje makrofágy.

Bakterie antraxu má však v rezervě ještě další zbraň – „edema factor“ (EF), který vyvolává ve tkáních edém. Tím si vytváří mezi buňkami prostor, aby se v nich mohl dále šířit.

Badatelský tým doufá, že tyto informace o působení toxinů napomohou rychlému vývoji účinnějších antitoxinů.

Související odkazy:

Tiskové sdělení University v San Diegu, Kalifornie

Dr. Miloš Němec pro www.Zdravi.Euro.cz

Ohodnoťte tento článek!