Vědci zjistili odlišné účinky různých typů placeba

Časopis British Medical Journal otiskl výsledky studie, které poprvé porovnávaly účinky jednotlivých typů placeba. Dosavadní výzkumy přitom pouze srovnávaly placebo a účinnou látku. Práce britských lékařů tak poprvé ukazuje, že existují rozdíly i mezi typem podávaného placeba…

Studie proběhla na 270 pacientech s chronickými bolestmi ramene. Pacienti byli rozděleni do dvou skupin. V první fázi studie podstoupili pacienti z první skupiny „falešnou“ akupunkturu, pacienti z druhé skupiny užívali placebo ve formě léku. Tato fáze výzkumu neukázala žádný podstatný rozdíl v účincích obou typů placeba.

Druhá fáze studie však srovnávala účinky „falešné“ a skutečné akupunktury versus účinky léků a placeba. Pacienti, kteří podstoupili „falešnou“ akupunkturu, vykazovali výraznější zmírnění bolesti než pacienti, kteří užívali placebo ve formě léků.

Výzkumníci také zjistili, že placebo působí také na subjektivní pocity vedlejších účinků léčby. Před zahájení léčby upozornili lékaři své pacienty, že mohou pociťovat dočasnou bolest (u akupunktury) nebo únavu a malátnost (při užívání léků). Studie ukázala, že na tyto symptomy si stěžovalo 25 – 31% pacientů ve skupině užívající placebo, ačkoliv jim účinná látka či skutečná akupunktura nebyla aplikována.

Zdroj: www.medpagetoday.com

(ivb), www.Zdravi.Euro.cz

dr.J.Laža

pojem „falešná akupunktura“ je nejasně definovánnapř. zdánlivá elektropunktura, nebo zdanlivá laserpunktura je možná jako „zdánlivá procedura“ kde faktická léčebná energie nepůsobí, přístroj je však zapnut, bliká,označí zvoněním konec aplikace. Akupunktura klasická nemůže být falešná zde dochází k působení-porušení kožní bariery.

Ohodnoťte tento článek!