Vědecká rada ČLK: stop devitalizaci!

Vědecká rada České lékařské komory na svém zasedání ve středu večer rozhodla zastavit devitalizaci, tedy podvazování rakovinových nádorů u lidí. „Klinické zkoušky nedaly jednoznačnou odpověď, zda tato metoda je lepší než…

současně používané metody léčby rakoviny. Pacienti, kteří ji podstoupili, většinou již nežijí,“ řekl Právu ve čtvrtek David Rath, prezident lékařské komory. „Zkoušet devitalizaci v tuto chvíli na lidech s tímto stupněm poznání trochu zavání mengelismem. Proto se výzkum musí vrátit do laboratoře a udělat ho daleko pečlivěji a šířeji, než ho dělal objevitel metody doktor Karel Fortýn,“ řekl Rath.

Výzkum se vrátí k pokusům na zvířatech a měl by být dělán v úzké spolupráci s uznávaným onkologickým pracovištěm. „Naše rozhodnutí předáváme ministerstvu zdravotnictví,“ řekl Rath. Podle něj teprve pokud další výzkum na zvířatech by byl úspěšný, klinické zkoušky na lidech by mohly být obnoveny. Ministerstvo o devitalizaci rozhodne koncem dubna, ale je téměř jisté, že jen formálně potvrdí závěry lékařské komory a klinické zkoušky na lidech již pokračovat nebudou. Lékařská komora zároveň navrhuje ministerstvu zdravotnictví, aby byl udělen grant na výzkum devitalizace. Ten by mělo dostat teoretické i klinické pracoviště a cílem by mělo být zjištění účinnosti devitalizace ve vztahu ke klasické léčbě rakoviny. Devitalizace byla povolena ke klinickým zkouškám na jaře loňského roku, a to na rakovině kůže, tlustého střeva a konečníku. Protože většina pacientů po zákroku zemřela, ministerstvo zdravotnictví loni v říjnu rozhodlo zkoušky přerušit do konce března letošního roku s tím, že pacienti, kteří zákrok přežili, budou dlouhodobě sledováni a pak se rozhodne, jak postupovat dál. Některé společnosti, například chirurgická, už ale jasně řekly, že devitalizace nesmí pokračovat na lidech a musí se vrátit k pokusům na zvířatech. Definitivní rozhodnutí ministersva, co s devitalizací, má tedy padnout koncem dubna, kdy budou vyhodnoceny léčebné výsledky u pacientů, kteří zákrok přežili. Svaz pacientů, který usiluje o pokračování klinických zkoušek na lidech, si však myslí, že metoda by měla být legalizována a pacient by měl mít možnost rozhodnout se, zda zákrok podstoupí či ne. Svůj boj za legalizaci devitalizace nevzdává a je odhodlán se obrátit i k soudu.

Václav Pergl, Právo, 12.4.2002

Ohodnoťte tento článek!