Věk těhotných se zvyšuje, roste počet rizikových těhotenství

Téměř třetina českých žen má v těhotenství nějaké zdravotní problémy, které je přivedou do specializovaných poraden. Je to dáno tím, že populace těhotných stárne…

PRAHA –

Ženy již nerodí nejčastěji ve věku od 20 do 24 let, ale po 25. roce a mnohdy i po třicítce, tedy v době, kdy již nejsou zcela zdravé. Uvedl to Antonín Pařízek z pražské porodnice U Apolináře.

Trend odkládání mateřství není českou specialitou, české ženy se v 90. letech začaly chovat obdobně jako Evropanky z vyspělých států.

Komplikace v těhotenství, jež například přináší vysoký tlak či cukrovka, a dále předčasné porody, způsob anestezie při císařském řezu či intoxikace drogami patří mezi témata, jimž se věnují účastníci dvoudenního kongresu zaměřeného na analgezii, anestezii a intenzivní medicínu v porodnictví.

Vedoucí perinatologického centra Ústavu pro péči o matku a dítě Petr Velebil řekl, že na konci 50. let umíralo v České republice v souvislosti s porodem a estinedělím kolem 50 žen připadajících na 100 tisíc narozených dětí.

V posledních letech umírá méně než deset žen. Snižuje se také úmrtnost plodů a novorozenců v prvním týdnu života. Ročně zemřou zhruba čtyři děti v přepočtu na tisíc porodů, před 25 roky to bylo 20 dětí a plodů.

Podle Velebila se ČR v mateřské úmrtnosti a v perinatální úmrtnosti, tedy úmrtnosti plodů a novorozenců, řadí na úroveň vyspělých zemí.

Zásluhu na tom má systematická péče o těhotné ženy i způsob porodu a vynikající výsledky práce neonatologů, tedy odborníků, kteří se starají o novorozence.

Problémem podle ale něj je, že současná legislativa v posledních letech neumožňuje odborníkům sběr údajů o všech případech mateřského úmrtí.

Mnoho let vznikaly na základě těchto údajů analýzy, které sloužily k poučení. „Další zdokonalení péče je svým způsobem ohroženo,“ domnívá se Velebil.

Po roce 1989 se podle Velebila podařilo zachovat systém péče o těhotnou ženu, který nebyl špatný. Kvalitativní skok představovalo vytvoření sítě prenatologických center.

Jsou to pracoviště, která jsou nejlépe personálně a přístrojově vybavená

pro to, aby mohla poskytovat péči na nejvyšší úrovni.

Lékaři, kteří v průběhu těhotenství identifikují nějaké vysoké riziko, posílají ženy do těchto specializovaných pracovišť.

ČTK

Ohodnoťte tento článek!