Vigabatrin účinný v léčbě těžké závislosti na kokainu

Američtí lékaři zjistili, že látka vigabatrin, obsažená v některých antiepileptikách, může být účinná při léčbě těžké závislosti na kokainu. Čtyři z deseti narkomanů, kterým byla látka podána, dokázali abstinovat déle než šedesát dnů. Náhled českého odborníka čtěte v článku…

Američtí lékaři zjistili, že látka vigabatrin, obsažena v některých antiepileptikách, může být účinná při léčbě těžké závislosti na kokainu. Čtyři z deseti narkomanů, kterým byla látka podána, dokázali abstinovat déle než šedesát dnů. Informuje o tom server BBC.

„Výsledky naší studie jsou lepší, než jsme si vůbec dokázali představit,“ uvedl vedoucí výzkumného týmu, profesor Johnatan Brodie z Univerzity v New Yorku.

„Pozorované osoby dokázaly abstinovat, aniž by opustili prostředí, ve kterém jejich závislost vznikla. Přibrali na váze, našli si práci a vrátili se ke svým rodinám,“ dodal Brodie.

„Zdá se, že se nám poprvé podařilo najít účinnou léčbu osob, jejichž život ohrožuje závislost na kokainu,“ dodává spoluautorka studie Emilia Figuerová.

Látka vigabatrin blokuje účinky kokainu tak, že zabraňuje uvolňování dopaminu, který ovlivňuje pocity a nálady. (Výrazné zvýšení hladiny dopaminu většinou způsobuje příjemné pocity).

Průběh výzkumu

Studie se účastnilo celkem dvacet narkomanů (19 mužů a 1 žena), kteří užívali kokain každý den po dobu 15 let. Všem byl podáván vigabatrin.

V prvních deseti dnech výzkumu odstoupilo osm osob, které drogu nechtěly přestat užívat. Ze zbývajících dvanácti lidí dokázalo osm abstinovat i čtyři týdny poté, co vigabatrin přestali užívat. Touha po kokainu se přitom u těchto lidí nevrátila.

Jedinými vedlejšími účinky této léčby je výrazná ospalost během dne a občasné bolesti hlavy. Naopak poruchy vidění, které užívání vigabatrinu mohou doprovázet, však pozorované osoby nezaznamenaly.

Nešpor: efektivita monoterapie anticravingovými léky není vysoká

Výsledky výzkumu newyorských vědců komentoval primář MUDr. Karel Nešpor, Oddělení závislostí, PL Praha-Bohnice:

„V poslední době se věnuje zasloužená pozornost tzv. anticravingovým lékům, tedy lékům, které mírní craving (bažení) po psychoaktivních látkách. Ve vztahu k alkoholu se jedná o registrované přípravky akaprosát (Campral) a naltrexon (ReVia), ve stadiu výzkumu jsou i další.“

Vzhledem k tomu, že na české drogové scéně je nejrozšířenější pervitin, pozornost českých lékařů by směřovala především na anticravingové léky pro osoby závislé na pervitinu.

„Jestliže by se výsledky výše zmiňované pilotní studie s vigabatrinem potvrdily, byl by k dispozici další užitečný preparát. Pro nás je důležité, zda by vigabatrin účinkoval také na osoby závislé na pervitinu, který působí podobně jako kokain a je u nás podstatně více rozšířený,“ poznamenává K. Nešpor a dodává:

„Anticravingové léky ovšem nejsou samospasitelné, ale je třeba je používat v rámci komplexní léčby zahrnující i psychologické a jiné postupy. Efektivita monoterapie dosud známými anticravingovými léky je sice prokazatelná, ne však vysoká.“


VIGABATRIN
Účinná látka léku Sabril. Užívá se v kombinaci s dalšími antiepileptiky pro léčbu rezistentní parciální epilepsie s i bez sekundární generalizace, kterou nelze uspokojivě zvládnout jinými antiepileptiky nebo pokud nejsou jiné kombinace antiepileptik tolerovány. Používá se v monoterapii infantilních spazmů.

(ivb), www.Zdravi.Euro.cz, 23.9. 2003

Ohodnoťte tento článek!