VII. Staškův den a vznik Komplexního onkologického centra

Perspektivám léčby karcinomu prsu byl věnován VII. Staškův den, který proběhl 26. března v Praze. Pořadatelé zároveň oznámili, že brzy zahájí vzájemnou spolupráci pod hlavičkou Komplexního onkologického centra…

Perspektivám léčby karcinomu prsu byl věnován VII. Staškův den, který proběhl 26. března v Praze. Akce se už tradičně zaměřuje na problematiku ozařování zhoubných nádorů a je pořádána Onkologickou klinikou Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy. Letos se na organizaci Staškova dne podíleli i Fakultní nemocnice Bulovka a Ústav onkologie a pneumologie na Pleši.

Pořadatelé zároveň oznámili, že brzy zahájí vzájemnou spolupráci pod hlavičkou Komplexního onkologického centra (KOC). Cílem činnosti KOC je využívání kapacit jednotlivých zdravotnických zařízení pro společné projekty na poli výuky i výzkumu a koordinace společných léčebných postupů. Multidisciplinární přístup a návaznost péče na jednotlivých pracovištích přinese výrazný benefit pacientům, propojení v oblasti výzkumu i výuky povede k rozvoji všech tří pracovišť.

Karcinom prsu v incidenci nádorových onemocnění u žen stále zaujímá první místo. V české republice jím každoročně nově onemocní 1200 až 1500 žen.

(bud), www.Zdravi.Euro.cz

Ohodnoťte tento článek!