Virus HIV je možné studovat už i na levnějších myších buňkách

Dosud nebylo možné využít myší modely pro studium viru HIV, neboť organismus myší obsahuje hned několik bariér, které virus HIV nedokáže překonat. Proto vědci vnesli do myších buněk lidské geny CD4 a CCR5…

Vědcům z University of California ze San Franciska se podařilo vytvořit geneticky upravené myši, na kterých je nyní možné studovat chování viru HIV. Svůj úspěšný experiment popsali v časopise Nature Cell Biology (vol.5, p.611). Nový myší model ušetří mnoho finančních prostředků a tím může zrychlit přípravu vakcíny a léků proti HIV.

Dosud nebylo možné využít myší modely pro studium viru HIV, neboť organismus myší obsahuje hned několik bariér, které virus HIV nedokáže překonat. Proto vědci již dříve vnesli do myších buněk lidské geny CD4 a CCR5 produkující proteiny, které se zabudují do povrchové membrány buněk a umožní viru HIV přichytit se k buňce, a také gen pro protein CycT1, který pomáhá viru HIV spustit vlastní geny v hostitelském buněčném jádru.

Nyní vědci překonali další překážku: Do myších buněk vnesli další gen, lidský hp32, který umožňuje viru správně „zabalit“ svůj genom do virových partikulí. Tím dosáhli toho, aby virus HIV dokončil celý životní cyklus a množil se v buňkách.

I přes veškeré dosavadní genetické úpravy se však virus HIV v myších buňkách replikuje asi padesátkrát pomaleji, než jak tomu je v buňkách lidských. Vědci se proto snaží najít další vhodné lidské geny, které by vnesli do stávajících upravených myších buněk a které by napomohly vytvořit dokonalejší myší model pro výzkum viru HIV.

NewScientist: Mice succumb to HIV at last

Nature Cell Biology

(mka), www.Zdravi.Euro.cz

Ohodnoťte tento článek!