Vitamín B12 pomáhá při léčbě atopické dermatitidy

Nejvíce obtěžujícím symptomem u atopické dermatitidy je pocit podráždění kůže až pruritus. Na rozdíl od normální pokožky má kůže postižená atopickou dermatitidou zvýšené hodnoty zánětlivých cytokinů. Vitamín B12 může potlačit tvorbu těchto cytokinů a indukovat uvolnění supresorových buněk…

Studie

Studie publikovaná v květnovém čísle časopisu British Journal od Dermatology je první placebem kontrolovaná, dvojitě slepá, prospektivní randomizovaná studie, která probíhala ve dvou centrech a sledovala účinek a snášenlivost topického vitamínu B12 u středně těžké atopické dermatitidy (navazuje na studii z roku 2001 (Dermatology 2001, 203(2):141-147), která popisovala pozitivní účinek topického vitamínu B12 u chronické psoriázy).

Do studie bylo zařazeno 49 pacientů – 30 žen a 19 mužů (průměrný věk 33,6 +-14,1 let), kteří po dobu 8 týdnů aplikovali na jednu stranu postižené oblasti preparát s vitamínem B12 a na kontralaterální část této oblasti pak preparát obsahující placebo.

Kritéria pro zařazení do studie: věk 18 až 70 let, příznaky atopické dermatitidy minimálně po dobu 2 let a přítonost tří ze čtyř hlavních příznaků (pruritus, typická morfologie, chronický rekurentní průběh a pozitivní rodinná anamnéza). Vyřazeni byli pacienti s exudativní formou onemocnění, pacienti léčení v posledních čtyřech týdnech kortikoidy (topickými či systémovými), cyklosporinem či fotoforézou, pacienti s alergií na vitamín B12, těhotné či kojící ženy a pacienti užívající jiné topické preparáty.

K hodnocení bylo použito SASSAD (Six Area Six Sign Atopic Dermatitis) skóre – hodnocení deskvamace, svědění, erozí, lichenifikace, erytému a infiltrace kůže od 0 do 4. Maximální skóre bylo na začátku terapie 240 pro každou stranu.

Výsledky

Po léčbě pokleslo SASSAD skóre na straně ošetřené preparátem s vitamínem B12 signifikantně více než na straně s placebem: 55,34 +-5,74 vs. 28,87 +-4,86. Při hodnocení efektu účinné látky uvedli autoři studie nejčastěji hodnocení „dobrý“ (58%), pacienti pak hodnocení „velmi dobrý“ (59%). U placeba pak autoři studie nejčastěji popisovali efekt jako „průměrný“ (89%) a pacienti pak efekt „špatný, slabý“ (87%).

Vyskytlo se 33 vedlejších účinků, žádný z nich však v žádném případě nebyl vážný. Autoři studie poznamenávají, že červená barva krému s vitamínem B12 má jistě nevýhodu, velmi dobře se však vstřebává do kůže.

Závěr

Léčba atopické dermatitidy topickým vitamínem B12 je novým terapeutickým přístupem, je velmi dobře tolerovaná a bezpečná a podle výše uvedených výsledků studie signifikantně redukuje tíži příznaků této nemoci.

Zdroj: BrJDermatol.2004,150:977-983

MUDr. Gabriela Seltenreichová, www.Zdravi.Euro.cz, 2.6.2004

Autorka je externí spolupracovnicí redakce

Ohodnoťte tento článek!