Vládní návrh transplantačního zákona prodělal množství změn a jde do sněmovny

Dospělé a svéprávné osoby nebudou mít právo, aby za ně jejich rodina vyjádřila názor na dárcovství v případě úmrtí a neexistence písemného prohlášení. Naopak u nezletilých a právně nezpůsobilých jedinců by takové právo měli získat jejich zákonní zástupci…

Nová norma má zabránit komerčnímu podnikání s částmi mrtvého lidského těla a dát právo rodičům vyjádřit se k odběru orgánů při úmrtí dítěte.

Členové sněmovního zdravotního výboru podpořili 10. dubna vládní návrh zákona o transplantacích, avšak postoupili ho sněmovně s mnoha změnami. Mezi okruhem poslanců, kteří prosazují výraznou úpravu vládní předlohy (zejména jde o Evu Fischerovou z ČSSD a Josefa Janečka z KDU-ČSL), a ministerstvem zdravotnictví vznikl konsensus, jenž umožnil akceptování změn výborem. Tyto změny jsou zaměřeny zejména na účinnější bránění nevhodné manipulaci s mrtvým lidským tělem (zvláště ve vztahu ke komerčním firmám) a rovněž na posílení práv nezletilých i nesvéprávných jedinců jako potenciálních dárců orgánů a tkání.

Nejbouřlivější diskuse ve výboru se týkala návrhu J. Janečka, aby zákonný zástupce nezletilé nebo nesvéprávné osoby mohl odmítnout dárcovství jejích orgánů a tkání nejen za jejího života, ale i po jejím úmrtí. Proti Janečkově záměru ostře vystoupil například Ivan David (ČSSD), pochybnosti pak vyjádřil Václav Krása (US). Ten upozornil spolu s dalšími členy výboru na to, že se v zákoně o transplantacích vytvoří dvě různé kategorie občanů. Dospělé a svéprávné osoby nebudou mít právo, aby jejich rodina vyjádřila za ně názor na dárcovství v případě úmrtí a neexistence písemného prohlášení. Naopak u nezletilých a právně nezpůsobilých jedinců by takové právo měli získat jejich zákonní zástupci. V. Krásovi v této problematice chyběla specifikace postupů. V diskusi vystoupila i dr. Eva Pokorná jako zástupce transplantologů, která rovněž vznesla námitky proti záměru J. Janečka. Janečka podpořil náměstek ministra zdravotnictví Antonín Malina i ředitelka legislativního odboru MZ Ludmila Trnková s tím, že u dětí a nesvéprávných je nutná výjimka z tzv. předpokládaného souhlasu, který se uplatňuje v současné době a kdy nemocnice nemusí oslovovat rodiče či zákonného zástupce. Konečné stanovisko zaujme sněmovna možná už na konci dubna.

E. Fischerová se rozsáhlým komplexem pozměňovacích návrhů zaměřila zejména na nežádoucí využívání částí mrtvého lidského těla a v podstatě všechny její připomínky byly akceptovány. Do budoucna by mělo ministerstvo zdravotnictví poskytovat výslovný souhlas pro činnost subjektů, které budou skladovat či distribuovat části těla odebrané zemřelým osobám za účelem léčby, výuky či výzkumu. S cílem umožnit hlubší kontrolu nad touto oblastí prosadila Fischerová ve výboru nejen změny v návrhu transplantačního zákona, ale i novou úpravu zákona o péči o zdraví lidu, o péči v nestátních zdravotnických zařízeních a změny v zákonu o veřejném zdravotním pojištění. Mimo jiné by na příslušných zdravotnických pracovištích mělo docházet k podrobně vymezenému protokolování ve vztahu k manipulaci s částmi mrtvého lidského těla. Na podnět legislativní rady vlády E. Fischerová rovněž prosadila novou definici smrti, a to jako nezvratnou ztrátu funkce celého mozku včetně mozkového kmene.

(boš), www.Zdravi.Euro.cz

Ohodnoťte tento článek!