Vliv stresu na neurogenezi v dospělosti

Inhibice neurogeneze v oblasti gyrus dentatus v dospělosti se může podílet na rozvoji deprese. Prokázalo se totiž, že léčba několika různými antidepresivy zvyšuje prolifereaci prekurzorů neuronů v této oblasti. Také stres, který vyvolává produkci glukokortikoidů, inhibuje neurogenezi v gyrus dentatus a též může vyvolávat epizody deprese…

Neurony v gyrus dentatus, který je součástí hippokampu, se na rozdíl od ostatních neuronů v CNS, množí též v dospělosti. I když ještě není zcela jasná jejich funkce, vzhledem k jejich lokalizaci se jim připisuje úloha v procesu učení a paměťových procesech.

Narůstající množství informací také dokládá, že inhibice neurogeneze v oblasti gyrus dentatus v dospělosti se může podílet na rozvoji deprese.

Prokázalo se totiž, že léčba několika různými antidepresivy zvyšuje prolifereaci prekurzorů neuronů v této oblasti. Také stres, který vyvolává produkci glukokortikoidů, inhibuje neurogenezi v gyrus dentatus a též může vyvolávat epizody deprese.

Velká skupina pacientů s depresí přitom vykazuje narušení regulativních mechanismů produkce glukokortikoidů.

Kortikosteroidy a neurogeneze

Kortikosteroidy jsou velmi silné inhibitory proliferace neuronů v gyrus dentatus, a to do 3 hodin od podání injekce s kortikosteroidem.

ZDROJ:
Trends in neurosciences, April 2005

Protože externí podněty jsou schopné ovlivnit hladinu kortikosteroidů v organismu během několika minut, může tak docházet až k několika fluktuacím v rychlosti neurogeneze během jednoho dne. Kromě krátkodobého působení stresu laboratorní pokusy prokázaly i jeho dlouhodobý vliv.

Když byla mláďata potkana během prvních 14 dnů postnatálního života odejmuta matce na 3 hodiny denně, projevilo se to na celkovém snížení schopnosti neurogeneze v dospělosti.

Možné vysvětlení může spočívat ve zvýšené senzitivitě prekurzorů neuronů v oblasti gyrus dentatus ke kortikosteroidům u jedinců, kteří byli jako mláďata odloučeni od matky. Potom by určitá hladina kortikosteroidů snižovala proliferaci více u v mládí deprivovaných jedinců než u jejich kontrol.

Závěr

Narušení neurogeneze v oblasti gyrus dentatus v dospělosti je důkazem, že faktory působící v časném mládí mají dlouhodobý vliv na pozdější buněčnou strukturu hippokampu a tím jsou ovlivněné procesy učení nebo paměti v dospělosti.

Je známo, že stresující faktory zvyšují pravděpodobnost onemocnění depresí v dospělosti. Inhibice proliferace neuronů v dané oblasti tak může být důležitým pojítkem mezi stresovými faktory, depresí a neurogenezí v dospělosti.

(jha), www.Zdravi.Euro.cz

Ohodnoťte tento článek!