Výjimka ze zákazu návštěv

sestra, sestry, nemocncie, pokoj, pacient

„Jestliže je v nemocnici kvůli hygienicko-epidemiologickým opatřením vyhlášen zákaz návštěv, ale na oddělení leží pacient ve špatném psychickém stavu, kterému by návštěva blízkých lidí určitě prospěla, kdo může povolit výjimku z nařízeného opatření?“ ptá se čtenář.

Na dotaz odpovídá Mgr. Kateřina Pecová

Hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení upravuje zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

Zákon mimo jiné stanoví, že poskytovatel zdravotních služeb nebo osoba provozující ústav sociální péče nebo státní ústav sociální péče jsou povinni činit hygienická a protiepidemická opatření k předcházení vzniku a šíření nemocničních nákaz.

Každé zdravotnické zařízení je povinno stanovit příslušná hygienicko-epidemiologická opatření v provozním řádu zařízení.

Provozní řád zařízení je interní předpis, podle kterého je např. vyhlašován zákaz návštěv. Návrh provozního řádu a změnu provozního řádu schvaluje rozhodnutím příslušný orgán ochrany veřejného zdraví.

Nemocnice, ve které byl vyhlášen zákaz návštěv v důsledku hygienicko-epidemiologického opatření, vyhlašuje tento zákaz na základě schváleného provozního řádu. V tomto provozním řádu je také stanoveno, kdo zákaz návštěv vyhlašuje a kdo je v krajním případě oprávněn, po zvážení všech okolností, povolit výjimku z tohoto zákazu.

Z tohoto důvodu nelze tazateli odpovědět konkrétně – je vždy nutné nahlédnout do provozního řádu daného zdravotnického zařízení.

Ohodnoťte tento článek!