Vyléčení diabetu za 2 týdny či 150x levnější léčba arteriální hypertenze

Již pátým rokem byly v soutěži Discovery Award oceněny projekty mladých českých vědců do 40 let na poli biomedicíny.

Finanční podporu v maximální výši 100 tisíc Kč za vítězné umístění letos získali dva autoři zásadních prací zaměřených na léčbu diabetu a arteriální hypertenze. Celkem bylo během existence soutěže oceněno 16 vědeckých prací, jejichž autoři získali během pěti let celkem 1 milion Kč na svou další práci. Moderované diskuse s laureáty všech ročníků Discovery Awards za účasti hodnotitelského výboru se zúčastnil i místopředseda vlády pro vědu a výzkum Pavel Bělobrádek, který tímto vyjádřil podporu projektu.

Discovery Award – Spolupráce mladých vědců s firemní sférou trvá již 5 let

První ročník soutěže Discovery Award, který proběhl v roce 2011, odstartoval podporu mladých vědců do 40 let z oblasti medicíny a farmacie ze strany soukromého sektoru. Oceněni tehdy byli tři vědci celkovou částkou 200 tisíc Kč. Od této doby jsou každoročně oceňováni nejlepší přihlášené projekty obdobnou částkou. Celkem tak pětiletá soutěž má již 16 laureátů, kteří dohromady získali na svou další vědeckou činnost již více než 1 milion Kč. „Ve vládou schválené Národní politice podpory výzkumu, vývoje a inovací na roky 2016 – 2020, kterou jsme vůbec poprvé připravovali ve spolupráci se soukromým sektorem, patří medicínský výzkum a biotechnologie mezi prioritní oblasti. Důraz klademe především na podporu výzkumu aplikovaného. Navíc z naší analýzy českého vědeckovýzkumného prostředí v mezinárodním srovnání vychází jako nezbytná mnohem větší míra spolupráce veřejných institucí a firem,“ řekl místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek.

Letošní vítězové: Vyléčení diabetu za 2 týdny či 150x levnější léčba arteriální hypertenze

Letos se laureátem v kategorii zaměřené na Inovativní klinické, diagnostické a preventivní přístupy stal MUDr. Ján Rosa, Ph.D. z Centra pro arteriální hypertenzi III. interní kliniky 1. LF UK a VFN. Ve své studii se zaměřil na zhodnocení účinnosti farmakologické a invazivní katétrové léčby u vybraných pacientů trpících zejména rezistentní arteriální hypertenzí s ohledem na ekonomickou nákladnost obou postupů. „Výsledky studie mají okamžitý přínos pro praxi. Prokázalo se, že výrazně levnější léčba spironolaktonem (ročně 700 Kč) je nejméně stejně účinná, či dokonce účinnější, než mnohem nákladnější (100 000 Kč na zákrok) a navíc invazivní léčba pomocí tzv. renální denervace, při které se zavedeným katétrem radiofrekvenční energií umrtvují nervové buňky ledvinových tepen, což je s ohledem na hospodárnost veřejných zdravotnických rozpočtů velmi podstatné,“ uvedl doktor Rosa.

V kategorii Základní výzkum v oblasti biomedicíny porota ocenila projekt, který může způsobit převrat v léčbě cukrovky, kterou v České republice trpí přibližně 1 milion nemocných. Jeho autorovi RNDr. Tomáši Koblasovi, PhD. z Institutu klinické a experimentální Medicíny (IKEM) – Centra experimentální medicíny se podařilo přeprogramovat neendokrinní buňky pankreatu na buňky produkující inzulín – nezbytnou látku pro život diabetiků, kterou si jinak do těla musí vpravovat injekčně. „Pokud by se naše výsledky podařilo přenést do klinické praxe, znamenalo by to pro většinu pacientů přelom v jejich léčbě i životě. Nejen, že by již nemuseli užívat inzulinové injekce, ale rovněž by předešli vážným komplikacím, které jsou s diabetem spojeny,“ říká doktor Koblas, který se tématem buněčné léčby diabetu zabývá již déle než 10 let a na oceněném projektu pracuje od roku 2013.

Ohodnoťte tento článek!