Výpadek v dodávkách léčiva nemusí znamenat konec léčby

V poslední době se v médiích objevují informace o ukončení dodávek některých léčivých přípravků do lékáren v České republice. Nemusí to však vždy znamenat, že nebudou mít pacienti k dispozici účinnou látku obsaženou v přípravku s ukončenou distribucí. Jak je to možné?

Velmi dobře to můžeme ukázat na přípravku Ganaton. Ukončení jeho dodávek do České republiky oznámil výrobce prostřednictvím médií v uplynulém týdnu. Zároveň se objevila informace, že tak nebude pro pacienty k dispozici účinná látka itoprid obsažená ve zmíněném přípravku. V současnosti jsou však na trhu dva generické, tedy terapeuticky rovnocenné přípravky se stejným obsahem itopridu. Léčba pacientů tak není v tomto konkrétním případě ohrožena.

„Situace v dodávkách některých léčiv do lékáren se velmi rychle mění, proto je pro pacienty nejlepším řešením zeptat se ve své lékárně a získat tak prostřednictvím lékárníka informaci o aktuální dostupnosti léčiv na trhu a také o možných náhradách konkrétního přípravku,“ říká Lubomír Chudoba a dodává, „lékárníci jsou na základě svého odborného posouzení schopni nejen navrhnout případnou generickou náhradu přípravku, ale také zjistit jeho aktuální dostupnost v distribuci.“

Ukončení dodávek některých přípravků na trh je spojeno právě s ukončením jejich patentové ochrany. Zpravidla jsou nahrazeny léky generickými, tedy terapeuticky plně srovnatelnými. V jejich výběru pomáhají pacientům v rámci generické substituce lékárníci, pacienti se tak nemusí obávat o zajištění své léčby.

Ohodnoťte tento článek!