Vyšetření sputa u astmatických dětí – bezpečné a efektivní

Výsledky studie finských vědců, kterou publikovali v srpnovém vydání časopisu Allergy ukazují, že vyšetření aspirovaného sputa je bezpečnou a efektivní cestou k získání informací o probíhajících zánětlivých změnách v dýchacích cestách u dětí s nově diagnostikovaným lehkým perzistujícícm astmatem…

Výsledky studie ukazují, že vyšetření aspirovaného sputa je bezpečnou a efektivní cestou k získání informací o probíhajících zánětlivých změnách v dýchacích cestách u dětí s nově diagnostikovaným lehkým perzistujícícm astmatem. Výsledky studie uveřejnil dr. A. S. Pelkonen z Helsinky University Central Hospital ve Finsku se svými spolupracovníky v srpnovém vydání časopisu Allergy.

Studie prokázala, že u těchto dětí se nejčastěji objevuje právě eosinofilní zánět a léčba inhalačním budesonidem – ne však kromoglykátem dvojsodným – snižuje eosinofilii ve sputu a vede ke klinickému a funkčnímu zlepšení.

K analýze zánětlivých změn v dýchacích cestách bylo použito aspirované sputum od 60 dětí s nově diagnostikovaným lehkým perzistujícím astmatem a 17 zdravých dětí. Aspirace sputa byla bezpečná a úspěšnost byla 71%.

Výsledky

Ve srovnání s kontrolní skupinou měly astmatické děti vyšší počet eosinofilů v krvi ( p=0.03) a ve sputu (p=0.0001). „ Eosinofilie byla zaznamenána u 70% astmatických dětí, ale u žádného ze zdravých,“ píše autor článku.

Počet eosinofilů ve sputu koreloval s počtem těchto buněk v krvi a zvyšoval bronchiální reaktivitu.

Výzkumníci rovněž zjišťovali efekt inhalačního budesonidu či kromoglykátu sodného na zánětlivé změny v dýchacích cestách. Randomizovali 60 astmatických dětí do jedné ze dvou skupin. První skupina dětí užívala budesonid v dávce 400 mikrogramů 2krát denně po dobu jednoho měsíce a poté 200 mikrogramů 2krát denně po dobu 5 měsíců. Skupina druhá užívala kromoglykát sodný v dávce 10 miligramů 3krát denně po dobu 6 měsíců. Děti, u kterých došlo k akutní atace astmatu, byly léčeny budesonidem 400 mikrogramů 2krát denně po dobu 2 týdnů.

„Šestiměsíční léčba budesonidem zlepšila plícní funkce, snížila astmatické příznaky a snížila eosinofilní infiltraci sputa. Tyto výsledky nebyly pozorovány u léčby kromoglykátem. Pozitivní efekt léčby byl zvlášť patrný u těch dětí, které měly na začátku intenzivní eosinofilii ve sputu“.

Zdroj: Allergy 2004, 59:839-844

MUDr. Gabriela Seltenreichová, www.Zdravi.Euro.cz

Autorka je externí spolupracovnicí redakce

Ohodnoťte tento článek!