Vysoká hladina CRP je u štíhlých žen svázaná s preeklampsií

Výsledky studie publikované v únorovém vydání American Journal of Hypertension naznačují asociaci mezi zvýšenou sérovou koncentrací C- reaktivního proteinu (CRP) ve včasném těhotenství a vyšším rizikem preeklampsie u žen s nízkým body mass indexem…

(BMI).

Tým výzkumníků ze Swedish Medical Center v americkém Seattlu měřil CRP v mateřském séru odebraném průměrně v 13. týdnu gestace.

Cílem bylo zjistit, zda zvýšení CRP předchází preeklampsii. Prospektivní, kontrolovaná studie zahrnovala 60 žen, u kterých se rozvinula preeklampsie a 560 žen, které zůstaly v těhotenství normotenzní.

Riziko preeklampsie se celkově zvyšovalo s postupně rostoucími hladinami CRP. Po přizpůsobení k paritě a rodinné anamnéze u prvostupňových příbuzných byl získaný poměr u žen s nejvyššími hodnotami 3.2.

PREEKLAMPSIE
těhotenské onemocněnís otoky, bílkovinouv moči a vysokým krevním tlakem,které někdy může vyústit ažv křečové stadium – eklampsii

„Nicméně další přizpůsobení pro mateřský předtěhotenský BMI tento vztah výrazně oslabilo a asociace se stala statisticky nevýznamnou,“ poznamenali výzkumníci.

Ženy s předtěhotenským BMI

Gabriel Horkay, www.Zdravi.Euro.cz

autor je spolupracovníkem redakce

Ohodnoťte tento článek!