Vysoké hodnoty inhibinu A v prvním trimestru těhotenství signalizují preeklampsii

Podle francouzských výzkumníků mají těhotné ženy se zvýšenou hladinou sérového inhibinu A v období mezi 7. a 13. týdnem gestace významně zvýšené riziko rozvoje těžké preeklampsie…

Ačkoli byla vysoká koncentrace inhibinu A sledovaná již dříve u žen s preeklampsií, výsledky studie lékařského týmu z Hopital Antoine Beclere v Clamartu „poskytují první důkaz o tom, že dochází ke zvýšení tohoto proteinu v tak včasném stadiu těhotenství.“

Analýzu studie otiskl časopis American Journal of Obstetrics and Gynecology ve svém prosincovém vydání. Doktor Herve Fernandez a jeho kolegové uvedli, že určili koncentrace sérového inhibinu A a leptinu v krevních vzorcích 30 žen v prvním trimestru těhotenství, u kterých se následně rozvinula těžká preeklampsie. V kontrolní skupině 60 žen se nemoc nerozvinula.

Narozdíl od předchozích studií o zvýšené hladině leptinu u preeklamptických žen se koncentrace leptinu v prvním trimestrumezi studovanými a kontrolními skupinami nelišily. „Přesný vztah mezi preeklampsií a koncentracemi leptinu zůstává nejasný“, podotkli výzkumníci.

Nicméně riziko těžké preeklampsie bylo téměř pětkrát vyšší u žen s vysokými hladinami inhibinu A než u žen s normálními hladinami inhibinu A (výsledný poměr 4,94). Hodnota koncentrace inhibinu A, která je nejvýstížnější pro předpověď těžké preeklampsie byla 272 pg/ml.

V závěru anylýzy studie autoři uvádějí, že zvýšený inhibin A může sloužit jako včasný rizikový znak pro preeklampsii. V průvodném kometáři vydavatelé časopisu poznamenávají, že výsledky mají „poteciální klinický význam nejen v určování rizikových pacientek, ale také v lepším hodnocení možných preventivních postupů.“ Taktéž poskytují podporu myšlence „že v procesu je zapojená změněná placentace při implantaci.“

Am J Obstet Gynecol 2003; 189: 1517 – 1522.

Gabriel Horkay, www.Zdravi.Euro.cz

autor je spolupracovníkem redkace

Ohodnoťte tento článek!