Vývoji účinné vakcíny proti SARS brání rychlá mutace viru

Vyvinout účinnou vakcínu proti onemocnění SARS bude zřejmě velmi obtížné – virus, který toto onemocnění způsobuje je totiž schopný velmi rychlé mutace. Někteří vědci očekávají, že se virus bude šířit nejen vzduchem, ale i fekáliemi…

Vyvinout účinnou vakcínu proti onemocnění SARS bude zřejmě velmi obtížné – virus, který toto onemocnění způsobuje je totiž schopný velmi rychlé mutace.

Vědecké týmy se součanosti snaží co nejrychleji vyvinout vakcínu proti novému kmenu. Odborníci však varují, že účinná látka by stejně zřejmě poskytovala pouze omezenou a dočasnou ochranu.

Při každé replikaci viru dochází k drobným genetickým „chybám“. Ty mají na působnost viru různý vliv – některé viry zahubí, jiné nijak neovlivní a další naopak posílí, takže se pak v lidském organismu lépe replikují.

Jde vlastně o jakýsi přirozený výběr – ty viry, které přežijí, se pak stávají zákeřnější a lépe přizpůsobivé v přenosu na lidský organismus.

Negativní zkušenosti při léčbě zvířat

Na nebezpečí mutací koronaviru upozorňuje například britský lékař Adrian Mockett, který se v minulosti snažil vyvinout vakcínu proti koronaviru pro veterinářské účely.

„Virus má schopnost rychlé mutace. Právě tato vlastnost se ukázala jako překážka v léčbě postižené drůbeže. Přenosem ze zvířete na člověka se zřejmě vytvořila nová forma koronaviru,“ říká Mockett.

Podle něj je možné, že se infekce bude šířit nejen vzduchem, ale také z fekálií. Virus by tak mohl být přenášen kontaminovanou vodou nebo jídlem.

(ivb), www.Zdravi.Euro.cz, 23.4. 2003

Ohodnoťte tento článek!