Vzdělávání zdravotníků v ČR hodnotí mise z Evropy

Přímo hvězdné obsazení má tzv. hodnotící mise vyslaná do ČR Evropskou komisí, která u nás ve dnech 16. až 18. dubna ověřuje stupeň naší připravenosti na vstup do EU v oblasti vzdělávání ve zdravotnictví. „V systému atestací lékařů budete nezbytně muset provést změny…

Přímo hvězdné obsazení má tzv. hodnotící mise vyslaná do ČR Evropskou komisí, která u nás ve dnech 16. až 18. dubna ověřuje stupeň naší připravenosti na vstup do EU v oblasti vzdělávání ve zdravotnictví. Evropská komise na české ministerstvo zdravotnictví delegovala experty z mnoha západních států, mj. z Velké Británie, Francie, Rakouska, SRN či Dánska. Ti se dnes na MZ představili naší odborné veřejnosti, zejména zástupcům profesních komor a Institutu pro další vzdělávání ve zdravotnictví. Zahraniční i čeští odborníci se rozdělili do několika pracovních skupin, které se věnují porovnávání systému vzdělávání jednotlivých profesních pracovníků v ČR a požadavků vyplývajících z evropských směrnic.

Zvláštní pracovní skupiny se na MZ 16. dubna zabývaly zejména přípravou na povolání lékařů, stomatologů, lékárníků, ale i veterinářů (včetně účasti zástupců českého ministerstva zemědělství). Velkou pozornost věnují zahraniční experti rovněž přípravě na povolání sester a porodních asistentek. Na dnešní den 17. dubna je naplánována návštěva delegace z Bruselu u několika našich odborných institucí či zdravotnických zařízení. Zahraniční experti se například setkají s prezidentem České lékařské komory Davidem Rathem přímo v sídle ČLK. Dále si vyžádali návštěvu našich nemocničních provozů tak, aby mohli ověřit způsob výuky profesních pracovníků při běžné pracovní činnosti v lůžkových zařízeních. Ve čtvrtek 18. dubna se očekává, že delegace vyslaná Evropskou komisí už zformuluje první své dojmy. Poté má být zpracována celková zpráva o výsledku ověřování kompatibility českého systému vzdělávání ve zdravotnictví, kterou bude mít možnost připomínkovat MZ ČR.

První předběžné názory zahraničních odborníků na náš model vzdělávání profesních pracovníků byly však vysloveny už včera. Konkrétně se experti z Velké Británie, Francie a Německa kriticky pozastavili nad systémem dvou atestací lékařů i nad tzv. funkční specializací. Na rozdíl od přístupů v zemích EU se český systém jeví jako příliš „nepřehledný, nepraktický a nelogický“, uvedli někteří z hodnotitelů. „V systému atestací lékařů budete nezbytně muset provést změny,“ řekl lékař Leonard Harvey z Velké Británie.

(boš), www.Zdravi.Euro.cz

Ohodnoťte tento článek!