VZP má pro vyšetření digitálním dermatoskopem nasmlouváno 30 zařízení po celé ČR

Vyšetření pigmentových projevů a nádorů hrazené z prostředků veřejného zdravotního pojištění je smluvními poskytovateli odbornosti 404 – dermatovenerologie vykazováno k úhradě pojišťovně výkonem 44281 – Digitální epiluminiscenční videomikroskopie.

Vyšetření se provádí na specializovaném pracovišti videomikroskopem s počítačovou analýzou obrazu, možností archivace obrazů lézí, porovnáváním jejich vývoje a přiřazením další dokumentace (histologie).

Provádí se tak, že CCD kamerou je za pomoci vláknové techniky nasnímán přehledný a detailní obraz kožních projevů. Velikou pomocí je možnost obrazové dokumentace a sledování velkého množství projevů. Text i obraz jsou zaznamenány v digitální podobě, což je mnohem ekonomičtější než klasická fotografie. Zvětšení je až 50násobné, obraz i zápis se sledují na monitoru. Záznamy získané v časové posloupnosti je možné porovnat v jejich vývoji, položením vedle sebe na obrazovku. To má velký význam hlavně při sledování pigmentových névů a maligního melanomu, ale i dalších tumorů.

Mnohé přístroje jsou opatřeny speciálním softwarem umožňujícím na principu tzv. neuronových sítí vyhodnocování obrazu, nejčastěji za využití tzv. ABCDE kritérií. Jde o zhodnocení symetričnosti (A – asymmetry), ohraničení (B – border), barevných změn (C – colour), průměru (D – diameter) a kožní struktury (E – elevation). Čím více kritérií je pozitivních (znaménko je nepravidelné, neostré, nestejně zabarvené, větší než 5 mm, vyvýšené), tím je větší pravděpodobnost, že se jedná o maligní melanom. Obraz může být porovnán se záznamy v paměti počítače; takové přístroje vykazují i určitou „samovýuku“. Výstup je možný i na e-mail, což poskytuje možnost telekonzultací. Všechny záznamy je možné registrovat a ukládat na CD, případně barevně tisknout.

Výkon musí indikovat ošetřující lékař podle zjištěného nálezu. Rozhodně neplatí, že každé podezřelé znaménko se musí vyšetřit digitálním dermatoskopem, běžně se používají optické dermatoskopy (mají 10násobné zvětšení, neumožňují uložení obrázků v dokumentaci pro další kontrolu). Pokud chce pojištěnec absolvovat vyšetření digitálním dermatoskopem jen preventivně, na vlastní žádost, musí si ho uhradit, stejně jako pokud by chtěl vyšetřit častěji než 1x za 3 měsíce, což je limitace pro úhradu výkonu z veřejného zdravotního pojištění.

V současné době má uvedený výkon nasmlouvaný s VZP ČR třicet poskytovatelů zdravotních služeb po celé republice: FN Královské Vinohrady; prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA; Všeobecná fakultní nemocnice v Praze; Dermatologie Petrovská s.r.o.; Medilex, s.r.o.; MUDr. Milan Junášek s.r.o.; Dopravní zdravotnictví a.s.; IKEM v Praze; FN v Motole; Nemocnice Na Bulovce; Sanatorium Achillea, s.r.o.; Poliklinika Anděl s.r.o.; Centrum laser. a est. dermatologie s.r.o.; LaserMed s.r.o.; Dermalink s.r.o.; Derma Medical Clinic s.r.o.; Šmejkal & Šmejkalová s.r.o.; FN Plzeň; MUDr. Štrinclová Jana; FN Hradec Králové; HOMEA, spol. s r.o.; MUDr. Natálie Kaplanová; FN u sv. Anny v Brně; FN Brno; DERMI, s.r.o.; FN Olomouc; MUDr. Monika Bardoňová s.r.o.; Nemocnice Nový Jičín a.s.; FN Ostrava; Krajská nemocnice T. Bati, a. s.

Vyšetření provádí i řada nesmluvních poskytovatelů zdravotních služeb. Obvykle udávají cenu za vyšetření 1 znaménka cca 200-400 Kč plus za každé další cca 50 Kč, nebo bývá cena stanovena „v pásmech“, např. pro 2-5, 6-10, nad 10 znamének. VZP nabízí v rámci prevence melanomu svým klientům, a to dětem i dospělým, příspěvek na vyšetření digitálním dermatoskopem až do výše 500 Kč.

Ohodnoťte tento článek!