VZP sníží ceny za katétry

kardiostimulátor, pacemaker,

Od března přistoupí Všeobecná zdravotní pojišťovna k dalšímu razantnímu snížení maximálních cen kardiomateriálů. Cílem je i zprůhlednění plateb za speciální zdravotnické prostředky.

Jak informoval mluvčí VZP Oldřich Tichý, tentokrát jde o úpravu týkající se PTCA (perkutánní transluminární koronární angioplastika) katétrů, které slouží k rozšiřování zúžených koronárních tepen. „Předpokládaná roční úspora činí 123 milionů korun. VZP tím navíc pokračuje v nastavování průhlednějšího systému plateb za speciální zdravotnické materiály.

Počet vykázaných PTCA katétrů stoupl za 5 let o více než 4 tisíce kusů – v roce 2010 jich VZP uhradila 17 241, zatímco loni jich bylo už 21 483. Je tedy evidentní, že výkonů s použitím uvedeného materiálu přibývá a ani úspor nechce VZP dosáhnout omezením péče. I proto sáhla ke snížení maximálních cen ve svém číselníku platném od 1. března 2015. Nově nastavené maximální ceny by měly co nejvíce odpovídat reálné hodnotě na trhu,“ uvedl Oldřich Tichý.

Perkutánní transluminární koronární angioplastika, jejímž prostřednictvím jsou rozšiřovány zúžené koronární tepny s cílem zajistit lepší prokrvení srdečního svalu, je prováděna přes kůži (nejčastěji v třísle či na paži), kudy je do místa zúžení koronárních tepen zaveden katétr zakončený balónkem. Po jeho nafouknutí se zúžené místo rozšíří. Poté se balónek vyndá.

V loňském roce vydala VZP za PTCA katétry 324,82 milionu korun. Předpokládaná roční úspora po úpravě cen tak znamená snížení nákladu o 38 %. Už loni přitom VZP dosáhla úspor ve výši 500 milionů korun díky dvojímu snížení cen koronárních stentů. Také v roce 2013 snížila pojišťovna náklady za kardiomateriály – tehdy šlo o úsporu 500 milionů korun díky snížení cen kardiostimulátorů a kardioverterů.

Mluvčí Tichý dodal, že u obou případů z minulých let bylo úspor dosaženo bez omezení péče – naopak výkonů výrazně přibylo. Kardiovertery byly v roce 2014 použity v 2 292 případech, což je o 500 více než v roce 2012. Kardiostimulátor byly v roce 2014 použity v 5 386 případech, což je o 335 více než v roce 2012

Změny cen PTCA katétrů od března 2015 a vývoj cen koronárních stentů v číselníku VZP na stránkách www.vzp.cz

Ohodnoťte tento článek!