VZP spustila nový projekt na podporu včasné diagnostiky rakoviny prsu

Ženy ve věku 44-70 let, které nejsou v lékařské péči pro podezřelý nebo chorobný nález v prsu, se mohou nechat vyšetřit v Mamma centru…

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR se rozhodla nabídnout svým klientkám nový projekt, který má podpořit včasnou a kvalitní diagnostiku nádorového onemocnění prsu. Ženy pojištěné u VZP ČR ve věku dovršených 44–70 let mají od 1.11. 2001 do 31.1. 2002 možnost přímého přístupu do Mamma centra – specializované jednotky na vyšetřování prsu.

Kdo a jak se může pilotního projektu zúčastnit?

Tento pilotní projekt je určen ženám, které nejsou v lékařské péči pro podezřelý nebo chorobný nález v prsu. Klientky VZP ČR, kterým je alespoň 44 let, ne však více než 70 let a 364 dní, mohou využít možnosti preventivního vyšetření prsů. Zájemkyně by měly kontaktovat v období od 1.11. 2001 do 31. 1. 2002 pracoviště realizátora projektu – DTC Praha a.s., Radiodiagnostické oddělení, Jednotka integrované mammární diagnostiky – Mamma centrum, Roškotova ul. 1717, 140 44 Praha 4 (dále Mamma centrum). Mohou se objednat telefonicky na pražských telefonních číslech 6100 8100, 6100 8351, 6100 8359 nebo na čísle mobilního telefonu 0777 078 335 (v pracovních dnech v době 8–16:00 hod) nebo osobně na adrese DTC Praha a.s., Radiodiagnostické oddělení, Jednotka integrované mammární diagnostiky – Mamma centrum, Roškotova ul. 1717, 140 44 Praha 4 (v pracovních dnech v době 8–14:00 hod.).

Vzhledem k rozsáhlému provozu v Mamma centru je nezbytné při objednání zdůraznit, že se hlásíte na vyšetření v rámci pilotního projektu Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR, aby zájemkyně mohla být správně zařazena do programu i do dokumentace v informačním systému.

Klientky budou pozvány k mammografickému vyšetření do dvou týdnů od objednání. Před vlastním vyšetřením budou v Mamma centru požádány o předložení průkazky Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR a poté zde budou podrobně informovány o průběhu vyšetření.

Projekt se také snaží odstranit zbytečné časové prodlevy, které způsobují značnou psychickou zátěž, stres a pocit nejistoty pacientky se všemi souvisejícími negativními projevy. V případě, že nevznikne podezření na onemocnění prsní žlázy, dozví se klientky výsledek vyšetření ještě týž den. Pokud by výsledek vyšetření nebyl jednoznačně negativní, Mamma centrum doporučí a provede další potřebná vyšetření.

V České republice je zhoubné onemocnění prsu nejčastějším onkologickým onemocněním žen – představuje více než 4 500 nových případů ročně. Výzkumy provedené v 80. a 90. letech v zemích severní Evropy prokázaly, že pomocí preventivního vyšetření zobrazovacími metodami lze nalézt i velmi časná stadia nádorového onemocnění prsní žlázy. Prokázaly rovněž, že včasně zachycený nádor znamená pro ženu vysokou šanci na úplné uzdravení.

Vedení pojišťovny projekt podrobně vyhodnotí, aby objektivně zjistilo, zda se potvrdí předpoklad opodstatněnosti specializovaných jednotek integrované mammární diagnostiky a jejich výhod oproti tendencím směřujícím k nekoordinovanému plošnému mammografickému screeningu, od kterého již upustila řada zemí s vyspělým zdravotnictvím. Výsledky celého projektu umožní navrhnout optimální organizaci preventivního programu vyšetření prsu (tedy programu včasného záchytu nádorů prsu) v celorepublikovém měřítku.

Projekt integrované mammární diagnostiky je finančně limitován a početně omezen. Podle mluvčí VZP Kateřiny Zamastilové byla pro letošní rok na tento projekt vyhrazena částka 750.000 korun, která by měla pokrýt zhruba 1500 oboustranných vyšetření prsů.

mka, Zdraví.Euro.cz

Ohodnoťte tento článek!