VZP svým klientkám hradit genový test pro zpřesnění léčby po rakovině prsu

DNA, genetika, geny

Od prosince letošního roku začne pojišťovna postupně hradit test Oncotype DX, který významnou měrou přispívá ke stanovení míry rizika návratu nemoci. Onkologové se díky němu mohou snáze rozhodnout, zda pacientce doporučí při zajišťovací léčbě chemoterapii.

Náměstek ředitele VZP Petr Honěk uvedl, že se tak pojišťovna rozhodla jako první a v ČR jako jediná. Genový test má pomoci lékařům v diagnostice. Pacientky s nízkým rizikem návratu onemocnění se díky testu mohou vyhnout chemoterapii a jejím náročným vedlejším účinkům, ať už jde o ztrátu vlasů nebo poškození srdce, které je s desetiletým odstupem diagnostikováno u 10 až 15 % pacientek.

„VZP bude postupně uzavírat smlouvy na úhradu těchto testů postupně ve všech komplexních onkologických centrech (KOC). Test je vhodný řádově pro stovky pacientek. Pokud se lze v některých případech vyhnout chemoterapii, systému to nepřinese významné úspory, ale s ohledem na kvalitu života pacientek, považuje pojišťovna tento test za jednoznačně efektivní,“ uvedl náměstek Honěk.

Ze 13 pacientek jen jedna na chemoterapii

„Pacientky, u nichž zvažujeme, zda podáme pouze hormonální léčbu nebo kombinovanou léčbu hormonální a chemoterapeutickou. U některých pacientek z tzv. šedé zóny si nejsme, na základě standardních histopatologických znaků, jistí, zda pro ně bude chemoterapie přínosná.

Tento test nás posouvá dál a přesně zapadá do konceptu personalizované medicíny. Riziko návratu onemocnění z konkrétního nádoru, konkrétní pacientky,“ uvedla primářka Masarykova onkologického ústavu Brno Katarína Petráková s tím, že nejde o náhradu standardního histopatologického vyšetření, z kterého lékař vždy vychází, ale až jako další fáze stanovení léčby.

„V rámci pilotního programu jsme test využili u 13 pacientek, pouze u jedné z nich bylo testem Oncotype DX zjištěno vysoké riziko návratu, takže jí byla indikována chemoterapie, ostatních 12 bylo léčeno pouze hormonální léčbou. Pokud bychom test neměli, všem pacientkám by byla chemoterapie doporučena, abychom maximálně zajistili to, že se nádor nevrátí,“ doplnila primářka Petráková.

Více k tomuto tématu naleznete v příštím vydání našich novin

1)
“Pojišťovně se však podařilo poprvé v její historii počet pojištěnců udržet. Velký počet pojištěnců byl získán zejména akvizicemi spojenými s projektem elektronických zdravotních knížek a projevil se zde i nový klientsky orientovaný přístup Pojišťovny. Nárůst počtu pojištěnců ve srovnání se Zdravotně pojistným plánem 2010 byl rozhodující pro překročení tvorby Základního fondu zdravotního pojištění i v okamžiku, kdy i za této situace poklesla oproti roku 2009 částka předpisu pojistného z v.z.p. o 1,3% a v porovnání s rokem 2008 dokonce o 1,8%.”
Zdroj: Výroční zpráva VZP ČR 2010 (kapitola 5.1 Základní fond zdravotního pojištění, strana 28).
Ohodnoťte tento článek!