WHO vyhlásilo světový den diabetu

Více než 22 milionů dětí mladších pěti let je obézních nebo trpí nadváhou. U každého z těchto dětí je vysoké riziko, že onemocní diabetem 2. typu. WHO proto vyhlásila 14. listopad světovým dnem diabetu. Chce tak upozornit na nebezpečí…

které toto onemocnění představuje, a zdůraznit nutnost mobilizovat zdroje k jeho omezení.

Letošní rok je zaměřen na boj s dětskou obezitou. Odhaduje se, že na celém světe je 10% dětí ve věku 5-17 let obézních a situace se stále zhoršuje.

Prudký vzestup onemocnění diabetem byl zaznamenán ve většině zemí. Ve světě je evidováno na 160 milionů diabetiků a do roku 2025 se čekává vzrůst jejich počtu na téměř dvojnásobek. Přímé náklady na léčbu představují v jednotlivých zemích 2,5-15% ročních nákladů na zdravotní péči.

Cukrovka zvyšuje riziko vzniku dalších civilizačních onemocnění, zejména kardiovaskulárních, má na svědomí třetinu případů selhání ledvin, je častou příčinou slepoty ve středním věku a je spojována s nádorovými onemocněními. Amputace končetin je často jediným řešením pozdních následků tohoto onemocnění.

Přestože patogeneze je různá a lékaři rozeznávají několik typů cukrovky, nejrozšířenější jsou dva. V případě diabetu 1. typu jde o dědičné onemocnění postihující zejména mladé lidi, kdy slinivka netvoří hormon inzulín a cukr tak není adekvátně využíván. Tento typ onemocnění u nás postihuje zhruba 5% diabetiků z celkového počtu 653.000 evidovaných.

Mnohem častější je tzv. diabetes 2. typu, kterým trpí zhruba 90% diabetiků. I v tomto případě hraje určitou roli genetika, přesto je však diabetes 2. typu výrazně spojován se špatnou životosprávou, nedostatkem pohybu, stresem a nevhodným složením stravy pacientů. Většina těchto lidí trpí zároveň obezitou. Prevence je proto částečně možná a rozvinutí onemocnění lze správným životním stylem předcházet či alespoň o několik let oddálit.

Podchycení dětské obezity je vysoce efektivní způsob, jak snížit počty nemocných diabetem v budoucnu. Úspěchu lze dosáhnout opatřeními na zvýšení pohybové aktivity ve školách, změně školního způsobu stravování, snížením počtu hodin strávených pasivním sledováním televize a zdravotní výchovou.

Rezoluce „Globální strategie pro výživu, fyzickou aktivitu a zdraví“, kterou WHO přijala v červnu 2004 na 57. světovém zdravotnickém shromáždění v Ženevě, přináší komplexní seznam opatření vedoucích k výraznému snížení výskytu novodobé epidemie diabetu. Zaměřuje se jak na individuální přístup každého jednotlivce, tak i na komunitní, národní a mezinárodní úroveň prevence.

(mka), www.Zdravi.Euro.cz, 16.11.2004

Ohodnoťte tento článek!