WTO a UNICEF: Kvůli nedostatku vakcín umírají miliony dětí

Rozsáhlá mezinárodní studie ukazuje, že tři ze čtyř dětí na světě mají přístup k základním očkovacím látkám. V subsaharské Africe má však tyto vakcíny k dispozici pouze polovina dětí…

Miliony dětí stále umírají na nemoci jako je tuberkulóza a spalničky, přestože jsou k dispozici očkovací látky, které by je mohly chránit.

Rozsáhlá mezinárodní studie ukazuje, že tři ze čtyř dětí na světě mají v současnosti přístup k základním očkovacím látkám, které mohou potenciálně zachránit jejich život. V subsaharské Africe má však tyto vakcíny k dispozici pouze polovina dětí.

Zpráva, kterou vypracovala Světová zdravotnická organizace (WTO), UNICEF a Světová banka, požaduje urychlená opatření, která by zajistila přísun vakcín pro nejpotřebnější děti. Informuje o tom internetový server BBC. Organizace varují, že například tuberkulóza, jejíž léčbu se v minulosti podařilo dostat pod kontrolu, se nyní začíná rychle rozšiřovat – právě kvůli nedostatečné vakcinaci.

Je třeba změnit strategii, říká zpráva

Mezinárodní organizace dodávají, že v některých částech světa lidé stále podléhají nemocem jako hepatitida B a zarděnky, protože očkování je pro tamní obyvatele příliš drahé.

Zpráva konstatuje, že v některých nejchudších a nejvíce izolovaných oblastech je proti smrtelným nemocem očkováno pouze jedno dítě z dvaceti.

„Dnes by neměly žádné děti umírat na nemoci, kterým se dá předcházet vakcinací. Do nákladů na všeobecné očkování a výzkum musíme více investovat,“ říká Carol Bellamyová, výkonná ředitelka UNICEF a předsedkyně organizace Global Aliance for Vaccines and Immunization.

Prezident Světové banky James Wolfensohn prosazuje lepší spolupráci mezi vládami jednotlivých zemí a farmaceutickými společnostmi:

„Je potřeba vypracovat dlouhodobý plán, na kterém se budou podílet politici, sponzoři, soukromý sektor a občanská společnost. Taková strategická spolupráce umožní imunizaci všech dětí na světě.“

(ivb), www.Zdravi.Euro.cz, 20.11.2002

Ohodnoťte tento článek!