XXXIV. dny mladých internistů České republiky a Slovenska v Olomouci

Závěr XXXIV. dnů mladých internistů patřil společné fotografii na schodech teoretických ústavů LF UP.

Ve dnech 4.–5. června 2015 se v Olomouci konaly XXXIV. dny mladých internistů České republiky a Slovenska.

Odborný program byl organizován pod patronací České internistické společnosti ČLS JEP (ČIS), Slovenskej internistickej spoločnosti (SIS) a pod záštitou děkana LF UP Olomouc, ředitele FN Olomouc a Spolku lékařů JEP v Olomouci. Organizace kongresu se tradičně ujala III. interní klinika – NRE LF UP a FN Olomouc, která se v pořadatelství vždy střídá s I. interní klinikou FN a Jesseniovy Lékařské Fakulty v Martině. Garantem setkání byl přednosta kliniky prof. MUDr. Josef Zadražil, CSc., koordinátorem konference prof. MUDr. Pavel Horák, CSc. Organizaci zajišťovalo Konferenční centrum UP.

XXXIV. dnů mladých internistů se účastnilo kolem 120 mladých lékařů s 94 příspěvky, z toho 39 příspěvků pocházelo ze slovenských pracovišť. Odborný program byl rozdělen do 12 dílčích bloků dle tématiky příspěvků a probíhal v posluchárnách Teoretických ústavů LF UP formou dvou paralelních sekcí.
Aktivní účastníci setkání měli po oba dny velmi náročný odborný program. Zazněla řada tématických prací, zajímavých kazuistik i přehledů. Ve všech sekcích panovala přátelská atmosféra a do diskuse se zapojila řada mladých internistů.

Na závěr pátečního programu byly uděleny i hlavní ceny. Rozdělení cen nebyl vzhledem k vysoké úrovni velké části prezentací jednoduchý úkol. Ceny předsedů České a Slovenské internistické společnosti představovaly delegaci na Zimní školu mladých internistů EFIM.

Oceněná sdělení

Účastníci z ČR:

1. cena – Cena předsedy České internistické společnosti

Jeřábek Š. et al., II. interní klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN, Praha, ČR: Korelace indexu IFR s hodnotou frakční průtokové rezervy koronárního řečiště

2. cena

Cibičková Ľ. et al., III. interní klinika – NRE LF UP a FN Olomouc, ČR; Vysocespecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáše v Košicích, n. o., Košice, SR; oddělení klinické biochemie, FN Olomouc, ČR: Srovnání stanovení apolipoproteinu B výpočtem a přímým měřením na souboru dyslipidemických pacientů

3. cena

Pöpperlová A. et al., I. interní klinika LF UK a FN Plzeň, ČR; Biomedicínské centrum LF UK v Plzni, ČR; Hematoonkologické odd. LF UK a FN Plzeň, ČR: Vliv icodextrinového a glukózo-bikarbonát/laktátového PD roztoku na buněčnou populaci dialyzátu a na hladiny markerů biokompatibility IL-6 a Ca125 u incidentních peritoneálně dialyzovaných pacientů

Účastníci ze SR:

1. cena – Cena předsedkyně Slovenskej internistickej spoločnosti

Samoš M. et al., I. interná klinika UN a JLF UK, Martin, SR, Národné centrum trombózy a hemostázy, Klinika hematológiea transfuziológie UN a JLF UK, Martin, SR; Hemomedika, a. s., Centrum trombózy a hemostázy, Martin, SR: Rerentné výsledky riešenia grantu SKS 2012-2015: „Využitie rotačnej tromboelastometrie při monitorovaní účinnosti antiagregačnej liečby u pacientov s akútnym STEMI“ na I. internej klinike JLF UK a UNM v Martine

2. cena

Sterančáková L. et al., V. interná klinika LF UK a UN, Bratislava, SR: Vplyv biologickej liečby na kostnú denzitu u pacientov s reumatoidnou artritídou

3. cena

Hyrdel P et al., Interná klinika-gastroenterologická, UN JLF, Martin, SR: Efektivita diagnostiky gastrinómov v súbore národného centra pre rezistentné peptické vredy a endokrinne aktívne nádory gastrointestinálního traktu

Setkání bylo uzavřeno předáním cen a zhodnocením konference hlavním garantem prof. Josefem Zadražilem a organizátorem příštího ročníku Dnů mladých internistů prof. MUDr. Mariánem Mokáněm, DrSc., který zároveň pozval všechny mladé lékaře k účasti na XXXV. dnech mladých internistů pořádaných I. internou klinikou Jesseniovej LF UK v Martine v příštím roce.

prof. MUDr. Pavel Horák, CSc., III. interní klinika LF UP a FN Olomouc

Ohodnoťte tento článek!