Z regionů: Frýdlant zlepšuje kvalitu zdravotní péče

nemocnice, pokoj, pacientka, sestra,

Dvě desítky odborných přednášek a diskuse provázely 21. května v pořadí VII. Frýdlantský ošetřovatelský den. Setkání se účastnilo 250 pracovníků ve zdravotnictví, převážně všeobecných sester, porodních asistentek, laborantek, pracovníků rentgenů a rehabilitací a dalších nelékařských profesí z Libereckého a Ústeckého kraje.

Účastníky jménem města přivítal starosta Dan Ramzer, který vyzdvihl tradici odborných seminářů a ocenil péči o pacienty v Nemocnici Frýdlant, která je jediný poskytovatel akutní lůžkové péče ve Frýdlantském výběžku a zároveň pořadatel Frýdlantských ošetřovatelských dnů.

Nový ředitel nemocnice Jiří Benedikt pak zdůraznil potřebu kvalitní ošetřovatelské péče a dobrou komunikaci s pacienty.

„Jsme ve stádiu restartu. Nemocnice má nového vlastníka, společnost Euroclinicum, která je zárukou odborného rozvoje. Společně nyní pracujeme na zlepšování kvality zdravotnického zařízení, na vstřícnosti pacientům a vytváření domácí atmosféry,“ uvedl Jiří Benedikt.

Nemocnice disponuje 126 lůžky na odděleních interny, chirurgie, jednodenní gynekologie, oddělením následné péče včetně lůžek dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče a sociálních lůžek, dále oddělením ARO, klinickou biochemií a hematologií, radiodiagnostikou, rehabilitací s elektroléčbou a širokým spektrem ambulantních služeb.
S 220 pracovníky patří k největším zaměstnavatelům Frýdlantska.

Ohodnoťte tento článek!