Za jakých podmínek se zdravotnické zařízení stává plátcem DPH

„Kdy se zdravotnické zařízení stává plátcem DPH? Jak je tomu v případě, že veškeré příjmy zdravotnického zařízení překročí částku milion korun nebo když jiná výdělečná činnost bez plateb za zdravotní výkony překročí částku milion Kč?“ ptá se MUDr. Marek Kania daňového poradce Pavla Vítka…

Stránky www.Zdravi.Euro.cz nabízejí lékařům a lékárníkům možnost zasílat dotazy ohledně účetnictví.

Pokud máte konkrétní problém, se kterým potřebujete poradit, pište na adresu: i.blahova@sanomamag-praha.cz. Na vaše otázky odpoví pavel Vítek z daňové a účetní kanceláře Dates.

Ptá se: MUDr. Marek Kania:

Za jakých podmínek se zdravotnické zařízení stává plátcem DPH? Jak je tomu v případě, že veškeré příjmy zdravotnického zařízení překročí od 1.května 2004 (hrazené zdravotní výkony i jiná výdělečná činnost) částku milion korun nebo když jiná výdělečná činnost bez plateb za zdravotní výkony překročí částku milion korun?

Odpovídá: Pavel Vítek:

Plátcem DPH se zdravotnické zařízení stane v případě, že jeho příjmy (v případě že nevede účetnictví, v opačném případě pak výnosy) od 1.5.2004 překročí částku milion Kč.

Částka se sleduje za nejvýše dvanáct po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Do příjmů (tzv. obratu pro povinnou registraci plátce DPH) se nazahrnují příjmy za zdanitelná plnění, osvobozená od DPH (tedy ve vámi uváděném případě příjmy od zdravotních pojišťoven) s vyjímkou (připadající v úvahu u zdravotnického zařízení) příjmů z případného soustavného pronájmu.

Do obratu se též nezahrnují příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku.

Problematiku upravuje § 6 a § 94 (uvádí i další případy, kdy vznikne povinnost registrace plátce DPH) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty.


^
PŘEDCHOZÍ DOTAZY A ODPOVĚDI:|
|
Musí cizinci vést podvojné účetnictví?

Jak počítat cestovní výlohy?

Může zaměstnavatel dát do nákladů školné zdravotních sester?\\
Je správné zdanit jako mzdu i náhradu škody?

Která zdanitelná plnění jsou osvobozena od DPH?
|


(ivb), www.Zdravi.Euro.cz

Ohodnoťte tento článek!