Za posledních deset let se počet astmatiků v ČR téměř zdvojnásobil

Za posledních deset let se počet astmatiků v České republice téměř zdvojnásobil a vzrostl až na 6,7 % (přibližně 800 tisíc lidí). Studie, která byla provedena loni na Pardubicku mezi žáky osmých tříd, odhalila dokonce osmiprocentní podíl astmatiků…

Dnes trpí astmatem až 800 tisíc Čechů

První úterý v květnu se každoročně koná Světový den astmatu, který ve spolupráci se Světovou zdravotnickou organizací vyhlašují Globální iniciativa pro astma a Globální iniciativa pro alergickou rýmu.

Česká iniciativa pro astma (ČIPA) v průběhu května připravuje pro veřejnost celou řadu osvětových akcí. Letošním mottem jsou nenaplněné potřeby v léčbě astmatu. Jeho hlavním smyslem je totiž poukázat na potřebu a možnosti zlepšení kontroly tohoto onemocnění.

Za posledních deset let se počet astmatiků v České republice téměř zdvojnásobil a vzrostl až na 6,7 % (přibližně 800 tisíc lidí). Studie, která byla provedena loni na Pardubicku mezi žáky osmých tříd, odhalila dokonce osmiprocentní podíl astmatiků.

„Na druhou stranu v České republice výrazně klesl počet urgentních návštěv lékařů a potřeba hospitalizace v souvislosti s astmatickými potížemi,“ uvedl profesor Václav Špičák. Podle něho jsou v současné době mnohem větším problémem lehké formy astmatu. Někteří lidé totiž mají tendenci příznaky či občasné záchvaty přehlížet.

Počet neléčených astmatiků se u nás pohybuje kolem 240 tisíc, téměř polovina pacientů léčebný režim svévolně přerušuje. Jiné studie odhalily, že 40 % astmatiků dělá chyby při inhalaci léků a téměř třetina dospívajících, kteří touto nemocí trpí, jsou kuřáci.

Dalším problémem, na který se odborníci snaží v celém světě upozornit, je fakt, že pouze třetina pacientů užívá kortikosteroidy. Většina se totiž raději uchyluje k častějšímu využívání úlevových léků. To je podle slov Viktora Kašáka z ČIPA dáno hlavně neopodstatněným strachem z vedlejších účinků hormonů. Úmrtnost na astma je v České republice stálá a ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi i poměrně nízká. Ročně u nás na astma zemře kolem 130 lidí.

Květa Havlová

Ohodnoťte tento článek!