Zahraniční výrobci léků kritizují Emmerovou

Mezinárodní asociace farmaceutických společností (MAFS) se ohradila proti postupu ministerstryně zdravotnictví Milady Emmerové v otázce kategorizace. Ministryně podepsala na konci listopadu vyhlášku, kterou se stanovují úhrady léků z veřejného pojištění a doplatky pacientů.

MAFS upozorňuje, že vyhláška byla připravována za zavřenými dveřmi a za podmínek výhodných pouze pro jednu firmu.

Důsledky takového kroku jsou podle asociace značné. Pacienti tak budou mít omezený přístup k moderní léčbě, porostou náklady pro pojišťovny a jednostranné zvýhodnění společnosti Zentiva.

Ministryně jednala nejen v rozporu se svými politickými závazky, ale pravděpodobně také v rozporu s pravidly hospodářské soutěže a evropskými směrnicemi.

„Ministryně vydala upravenou vyhlášku navzdory svému příslibu při nástupu do úřadu, že se bude plně řídit doporučeními Kategorizační komise (poradní orgán Ministerstva zdravotnictví pro stanovení úhrad léků),“ říká Pavol Mazan, výkonný ředitel Mezinárodní asociace farmaceutických společností.

Ministryně tím tehdy reagovala na dotazy ze strany médií na případný střet zájmů vzhledem ke skutečnosti, že její syn Jiří je zaměstnán jako marketingový ředitel společnosti Zentiva.

MAFS však upozorňuje, že oproti doporučením odborníků z Kategorizační komise zvýšila ministryně úhrady léků právě společnosti Zentiva, a to v několika desítkách případů.

„Díky zvýšeným úhradám, a tím i cenám, může Zentiva v příštím roce vydělat až o 100 miliónů korun navíc. Dalších zhruba 100 miliónů korun získá Zentiva díky změnám v podmínkách předepisování léků,“ uvádí Pavol Mazan.

Podle MAFS tak ministryně porušila nejen svůj závazek respektovat odborná doporučení Kategorizační komise, ale svým postupem navíc prohloubila porušování evropské legislativy.

Ta požaduje, aby členské země stanovily objektivní a ověřitelná hodnotící kriteria pro stanovení úhrad léků, aby rozhodnutí státních orgánů o úhradách byla zdůvodňována a žadatelé o úhrady měli možnost nezávislého odvolacího procesu.

Předběžné právní posudky nasvědčují i tomu, že ministryně Emmerová mohla jednat také v rozporu s pravidly hospodářské soutěže. MAFS proto požádala Úřad pro ochranu hospodářské soutěže o stanovisko ke způsobu přípravy vyhlášky a zvažuje také podání stížnosti k Evropské komisi z důvodu neexistence transparentních pravidel při stanovování úhrad léků.

Podle MAFS bude mít vyhláška negativní dopad na dostupnost moderní léčby v řadě terapeutických oblastí, především u léčby duševních poruch, léčby bolesti, artritidy, kardiovaskulárních onemocnění a osteoporózy.

„Pacienti by podle nové vyhlášky buď museli výrazně připlácet na moderní léky, které dosud užívají, anebo přejít na starší, zpravidla méně účinné generické léky,“ uvádí Pavol Mazan.

(ivb), www.Zdravi.Euro.cz

Ohodnoťte tento článek!