Založena Světová aliance studentů zdravotnictví

studium, knihy

V Mezinárodní den studentstva byl v pražském Karolinu podepsán základní dokument definující aktivity World Health Students‘ Alliance (WHSA), která je aliancí mezinárodních studentských organizací sdružující studenty medicíny (International Federation of Medical Students‘ Association), farmacie (International Pharmaceutical Students‘ Federation) a budoucí zubní lékaře (International Association of Dental Students).

Studenti zdravotnických oborů si jsou vědomi důležitosti mezioborové spolupráce, která je klíčová pro rozvoj péče o zdraví.

Zlepšení světového zdraví

WHSA, první a jediná platforma pro studenty svého druhu, má za úkol podporu interdisciplinárního vnímání zdravotnictví, prosazování společných témat fungování všech zdravotnických oborů za účelem zlepšování poskytování péče, světového zdraví a lepší implementace jednotlivých zdravotnických politik.

Aliance skrze své členy reprezentuje více než 1,8 milionů studentů zdravotnických oborů ve více než 100 zemích světa.

„Doufáme, že právě díky společným krokům budou uznávány a rozpoznávány kompetence a znalosti studentů zdravotnických oborů po celém světě a že toto pomůže zlepšení světovému zdraví,” sdělil při podpisu zakládajícího dokumentu president IFMSA Agostinho Sousa.

Aktivní zapojení studentů

Mezinárodní den studentstva je od roku 1941 jediným mezinárodním svátkem českého původu a připomíná zatýkání studentů a profesorů nacistickými okupanty, kteří byli později bez soudu popraveni nebo uvězněni v koncentračních táborech.

Tento den také prezentuje roli studentů jako nositelů změn a katalyzátor neustálého vývoje společnosti. Pro zakládající členy WHSA tento den také symbolizuje důležitost zapojení mladistvých a studentů do rozvoje světového zdravotnictví. WHSA tak tvoří platformu, kde aktivní studenti mohou sdílet své názory, diskutovat a měnit svět k lepšímu.

„Jsme opravdu přesvědčeni, že studenti by měli být zapojeni do fungování kvalitního zdravotnictví po boku ostatních zdravotnických odborníků a organizací,” uvedla prezidentka IADS Petra Horáková.

Nástroj pro spokojeného pacienta

Moderní zdravotní péče se stále více specializuje, stává se náročnější a komplexnější, a proto je potřeba více než kdy jindy synergické spolupráce odborníků z různých oborů zdravotnictví, tak, aby z ní mohl pacient plně těžit zlepšením svého stavu, kvality života a nakonec i zvýšení životní úrovně globálně.

Zakládající členové Aliance jsou hluboce přesvědčeni, že nově vzniklé seskupení bude efektivním nástrojem pro nasycení této potřeby spolupráce v zájmu pacientů. „Věříme, že právě spolupráce mezi studenty různých zdravotnických oborů může zaručit lepší péči o pacienty v budoucnu,” dodala prezidentka IPSF Parand Akhavan.

Ohodnoťte tento článek!