Zapojte se do projektu Databáze kazuistik!

Vážení čtenáři, připravili jsme pro vás nový projekt nazvaný Databáze kazuistik. Jedná se o multioborově zaměřenou databázi konkrétních případů z klinické praxe. Jejím prostřednictvím si můžete mezi sebou vyměňovat své zkušenosti a znalosti, neboť do databáze může přispívat kdokoli…

Vážení čtenáři,

připravili jsme pro vás nový projekt – Databázi kazuistik, kterou najdete na adrese http://www.Zdravi.Euro.cz/kazuistiky. Jedná se o multioborově zaměřenou databázi konkrétních případů z klinické praxe, které mají sloužit především jako zdroj pro další vzdělávání lékařů případně zdravotnického personálu. Jde svým způsobem o unikátní experiment, který zatím nemá v České republice obdoby, neboť tu tak široce pojatá a strukturovaná databáze klinických případů zatím neexistuje.

INTERAKTIVITA, DOSTUPNOST A KVALITA INFORMACÍ

Prostřednictvím naší databáze si můžete mezi sebou vyměňovat své zkušenosti a znalosti, do databáze totiž můžete přispívat i vy. Součástí projektu je on-line formulář, s jehož pomocí nám můžete zaslat vaši vlastní kazuistiku a poté e-mailem doplnit i obrazovou dokumentaci. Ta by měla v databázi hrát velmi důležitou roli – dokáže totiž velmi detailně dokreslit konkrétní situaci a stav pacienta a tím významně pozvednout výpovědní hodnotu publikovaných kazuistik.

STARTUJEME, TESTUJEME, VYLEPŠUJEME

Momentálně se v databázi nachází něco málo přes čtyřicet vybraných kazuistik, které byly publikované v posledních letech v Lékařských listech. Je to pouze startovní pozice pro další rozšiřování databáze, což se týká nejen počtu kazuistik v ní obsažených, ale i jejich obsahu a struktury. Pevně doufáme, že se zapojíte i vy a společně budeme vytvářet obsáhlou a užitečnou databázi plnou zajímavých a poučných kazuistik, ze které budou moci lékaři čerpat stále nové informace, rozšiřovat si své znalosti a vzájemně sdílet konkrétní zkušenosti z praxe.

KAZIUSTIKA NA www.Zdravi.Euro.cz JAKO PUBLIKACE

Autoři, kterým v databázi zveřejníme jejich kazuistiku, mohou tento svůj příspěvek uvést jako publikaci ve své bibliografii, neboť server www.Zdravi.Euro.cz získal vlastní ISSN číslo 1214-7664 (International Standard Serial Number – viz spodní část každé webové stránky). Pomocí ISSN je možné dohledat a přesně identifikovat náš server jako elektronickou periodickou publikaci, je tedy možné ji bez problémů uvádět v bibliografii nebo u citací v odborných článcích.

PROPOJENÍ KAZUISTIK S ODBORNÝMI ČLÁNKY

Projekt není nijak časově omezen a všechny kazuistiky jsou prozatím volně přístupné. Pokud je to možné, snažíme se propojit jednotlivé kazuistiky s vybranými odbornými články z elektronického archivuZdraví.Euro.cz, které s danou kazuistikou úzce souvisejí. Tyto odborné články z archivuZdraví.Euro.cz jsou přístupné pouze registrovaným předplatitelům Zdravotnictví a medicína.

VÝVOJ A REALIZACE PROJEKTU

Na realizaci Databáze kazuistik spolupracují Zdravotnictví a medicína, které zajišťují technickou, administrativní, obsahovou a mediální podporu projektu a dále Ústav lékařské informatiky 2. LF UK Praha, který vzal na svá bedra odborný a metodický dohled, editaci a indexaci položek. Dalším významným partnerem je společnost IBM Česká republika, a.s., která celý projekt podpořila finančně, a v neposlední řadě je nutné jmenovat i Národní lékařskou knihovnu, která nám poskytla systém Medical Subject Headings 2002 (MeSH), který používáme pro jednotné třídění kazuistik a kontrolu odborné terminologie.

Pokud budete mít k projektu kritické připomínky nebo nám budete chtít poslat své nápady, jak databázi ještě vylepšit, velmi rádi si je přečteme na adrese zdnonline@sanomamag-praha.cz.

Věříme, že se pro vás Databáze kazuistik stane užitečnou pomůckou a zdrojem zajímavých informací, který vám bude na stránkách serveru www.Zdravi.Euro.cz neustále k dispozici. Přejme jí tedy dobrý start a bezproblémový provoz!

Mirka Toušová

www.Zdravi.Euro.cz, 2.7.2004

Ohodnoťte tento článek!