Zařízení je největší ve střední a východní Evropě

Už bezmála čtyřicet let slouží v ostravské městské nemocnici hyperbarická komora. „Léčbu stlačeným kyslíkem využívají lékaři u onemocnění způsobených nedostatečným prokrvením organismu. Konkrétně…

Ostrava – Už bezmála čtyřicet let slouží v ostravské městské nemocnici hyperbarická komora. Impulsem k jejímu vybudování se stalo důlní neštěstí na někdejším Dole Eduard Urx, při němž na otravu kysličníkem uhelnatým zemřelo devět horníků. Bezprostředně poté se vedení OKR rozhodlo vybudovat přetlakovou komoru s tím, že v podobných případech dokáže zachraňovat lidské životy. Původně hornické léčebné zařízení začalo sloužit nejen revíru, ale i ostatní veřejnosti, a v roce 1976 je v MNO součástí ARO. Svým rozsahem je největší svého druhu ve střední a východní Evropě. Díky generální opravě v uplynulém desetiletí řídí chod komory počítač. “ Metoda hyperbaroxie spočívá v tom, že pacient vdechuje čistý kyslík v prostředí zvýšeného tlaku vzduchu, “ vysvětluje vedoucí lékař ostravského pracoviště MUDr. Michal Hájek. “ Bežně bývá v atmosféře tlak 100 kilopascalů, kdežto my pracujeme až s trojnásobkem této hodnoty. “ Léčbu stlačeným kyslíkem využívají lékaři u onemocnění způsobených nedostatečným prokrvením organismu. Konkrétně tepen dolních končetin v důsledku ischemické choroby či diabetu, dále komora slouží pro léčbu šokových stavů, otrav kysličníkem uhelnatým, při zástavě oběhu, ale i k léčení kožních defektů, při otravách, náhlé hluchotě ap. Hyperbarická komora zůstává účinným prostředkem i při léčbě dekompresní nemoci. Tou trpí potápěči, kteří z nejrůznějších příčin, převážně v důsledku nenadálé poruchy pod vodou, se musejí rychle vynořit na hladinu. “ Během výstupu jsou vystaveni prudkému snížení tlaku. V jejich krvi se vytvoří bublinky plynu, zejména dusíku, a začínají ucpávat kapiláry, čímž dochází k nedokrvení organismu. Aplikací v hyperbarické komoře, zpětnou rekompresí, jsme s to bublinky rozpustit. “ Prostředí se zvýšeným atmosférickým tlakem klade rostoucí nároky na ošetřující personál. Sestry bývají přítomny po celou dobu léčebného procesu pacientů, a protože jsou izolovány od okolí, musejí být připraveny zvládnout případné komplikace. Jejich práce je o to zodpovědnější. Spolu s nimi a lékařem se o chod tohoto zařízení starají rovněž tři operátoři pro technickou obsluhu. Provoz pracoviště probíhá ve dvou směnách, dispečink dokáže v případě potřeby zajistit obslužnost komory i v nočních hodinách. Ostravské zařízení v poslední době slouží stále více i mimorajonním pacientům, v podstatě klientele z celé Moravy a využívají jej především internisté a chirurgové. V minulém roce odléčilo čtyři sta nemocných, což je nejvyšší počet v dosavadní historii. Od roku 1965, kdy bylo v MNO uvedeno do provozu, pomohlo zlepšit zdraví téměř třinácti tisícům lidí.

Jaroslav Michalkovič, Moravskoslezský deník, 7.5.2002

Ohodnoťte tento článek!