Zbytečný strach z opioidů při léčbě bolesti

„Pokud vám lékař řekne, že se s vašimi bolestmi nedá nic dělat, měli byste si najít fundovanějšího odborníka,“ říká prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., přednosta Interní hematoonkologické kliniky fakultní nemocnice v Brně-Bohunicích a jeden z předních specialistů na léčbu bolesti…

Pacienty s rakovinou často trápí bolest a lékaři ji špatně léčí až v osmdesáti procentech případů.

Je to údaj skutečně alarmující vzhledem k tomu, že smrt na rakovinu hrozí zhruba každému čtvrtému z nás, a v nejbližších deseti letech prodělá v republice tuto nemoc několik set tisíc lidí. „Pokud vám lékař řekne, že se s vašimi bolestmi nedá nic dělat, měli byste si najít fundovanějšího odborníka,“ říká prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., přednosta Interní hematoonkologické kliniky fakultní nemocnice v Brně-Bohunicích a jeden z předních specialistů na léčbu bolesti. „To neplatí jen pro bolesti způsobené zhoubnými nádory, ale pro léčbu vážných bolestivých stavů vůbec.“

Lékařům chybí znalosti

Hlavní příčinou těchto problémů jsou podle něj nedostatečné vědomostmi většiny lékařů, zejména však praktiků (praktických lékařů). „V minulosti nekladla společnost, a tedy ani lékaři, takový důraz na správnou léčbu bolesti jako dnes, “ říká. Tento jev však není typický pouze pro ČR. I v nejvyspělejších zemích světa nemívá správně léčenou bolest 30-40 procent pacientů se zhoubným nádorem. Situace v ČR se začíná měnit, jenže pomalu. Vzniklo deset center a sedmdesát ambulancí zaměřených na léčbu bolesti. Nejen té, kterou vyvolává rakovina, ale i té, kterou člověku mohou způsobit další nejrůznější choroby. Specialisté na léčbu bolesti navíc začínají učit své kolegy z jiných medicínských oborů správným léčebným postupům.

Morfin ho vyděsil

Když se třicetiletý elektrotechnik dozvěděl, že na kruté bolesti v hrudi dostane silný opioid, morfin, vyděsil se. Tento lék podle něj dostávají pacienti, kterým už není pomoci. A jeho diagnóza zněla dramaticky: zhoubný nádor na lymfatických uzlinách v místech mezi hrudní kostí a páteří. Profesor Vorlíček se mu snažil vysvětlit, že se bojí zbytečně. Jeho domněnka je pouze jedním z řady falešných mýtů, které se tradují o morfinu a opioidech. O tom, jak silný lék pacient dostane, nerozhoduje jeho šance na přežití, ale pouze síla a druh bolesti, kterou trpí. Muž bral opioidy během první dávky chemoterapie. Díky ní se nádor výrazně zmenšil. Lékaři mohli postupně snižovat dávky morfinu, až ho vysadili úplně. Pacient nepociťoval žádnou výraznější bolest. Šestiměsíční ambulantní léčba chemoterapií, kterou muž podstoupil, dopadla nakonec úspěšně. Dnes už čtvrtý rok pracuje, sportuje a cítí se v pořádku.

Obavy z léků

Bolest je obtížné změřit nebo zvážit. Lékař musí pacientovi věřit, že ho trápí. Určité vodítko však existuje: stupnice pro stanovení intenzity bolesti. Bývá velice důležitá pro to, aby doktor správně posoudil pacientův stav a jeho reakci na léčbu. Většina českých lékařů však tuto stupnici nevyužívá. Nebo jiný detail, který ilustruje současný stav v ČR. Praktický lékař může předepsat pacientovi s bolestmi způsobenými rakovinou i některý z opioidů. To je užitečné hlavně tehdy, když to má nemocný na onkologii daleko a lékař ví, co mu předepsat a v jakém dávkování. Praktik však musí mít speciální recept. Zhruba polovina praktiků v ČR si tyto recepty ani nevyzvedla. Efektivní léčba bolesti, kterou dokáží způsobit zhoubné nádory, se však bez opioidů prakticky neobejde. To, co brzdí rychlejší prosazení efektivní léčby bolesti, jsou také falešné mýty o morfinu a dalších opioidech. Tradují se jak mezi pacienty, tak i mezi řadou lékařů.

Praktik mu nepomohl

Důchodce, kterého přivezl do nemocnice jeho syn, už onkologové vyléčit nemohli. Rakovina prostaty byla v pokročilém stadiu. Rozšířila se do okolních tkání a do kostí, což vyvolává obzvlášť velké bolesti. V nemocnici dostával silné tablety opioidu. Po nich cítil bolest jen minimálně. Za deset dnů ho syn odvezl do nejbližšího centra pro léčbu bolesti, protože potíže vyvolané nádory se znovu staly nesnesitelné. Ukázalo se, že mu jeho praktický lékař místo dražších tabletek píchal levnější injekce. Problém byl v tom, že tabletky stačily důchodci dvě denně, ale injekce potřeboval tři každý den. Pro praktika, který musí za pacientem přijet, by však tři návštěvy denně byly náročné časově i finančně. Proto mu píchal jen jednu dávku opioidu každý den. Recept na tablety mu nenapsal proto, že zdravotní pojišťovna zvýhodňuje lékaře, kteří nepřekračují celostátní průměr spotřeby všech léků, a on se snažil šetřit, aby o tyto výhody nepřišel. Nestává se často, aby se praktik choval k pacientovi takto neeticky, ale občas se to přihodí. Lékař v centru pro léčbu bolesti důchodci předepsal dostatečně silný opioid v tabletách a mužovy potíže byly opět minimální.

Nejčastější falešné mýty

* Pacient, který opioidy bere, se na nich stane závislý stejně jako na drogách. Prof. Vorlíček: „To se přihodí dost vzácně, nebývá to ani jedno procento případů. Z několika tisíc pacientů, kteří prošli naší klinikou, se to stalo čtyřem z nich. Všechny úspěšně vyléčil psychiatr, pomocí standardní odvykací kúry.“

* Opioidy v tabletách nemají efekt. Prof. Vorlíček: „Mají a dokonce mohou být výhodnější než injekce. Lze je však aplikovat také přes kůži pomocí náplastí nebo v čípcích.“

* Lékař musí zvedat dávky léku až na nepřijatelnou hranici. Prof. Vorlíček: „Nemusí. U dávkování opioidů neexistuje žádná horní hranice. Řídí se stavem nemocného a účinná dávka bývá většinou dlouhodobě stabilní.“

* Opioidy člověka otupí a vyřadí z normálního života. Prof. Vorlíček: „Při správné léčbě se nesníží aktivita pacienta ani jeho psychické nebo rozumové schopnosti.“

Petr Veselý, Právo, 25.9.2001

Ohodnoťte tento článek!